Muu kuin Kelan kuntoutus | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Muu kuin Kelan kuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa Kelan järjestämän kuntoutuksen lisäksi työterveyshuollon tai hyvinvointialueen järjestämän kuntoutuksen ajalta. Kuntoutuspäätöksen on silloin tehnyt työterveyshuolto tai hyvinvointialue. Kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Tutustu kuntoutusrahan maksamisen edellytyksiin.

Esimerkkejä muusta kuntoutuksesta

 1. Kuntoremontti, jonka järjestää työterveyshuolto

  Työnantaja ja työterveyshuolto sopivat kuntoremontin ajankohdasta ja kestosta. Työnantaja vastaa kuntoremontin kustannuksista osittain tai kokonaan.

  Kela ei osallistu kuntoremontin järjestämiseen, eikä sen kustannuksia korvata työterveyshuoltona työnantajalle tai yrittäjälle. Kela ei myöskään korvaa kuntoremonttiin liittyviä matkakustannuksia tai muita kuluja työntekijälle.

  Jos työeläkelaitos osallistuu kuntoremontin kustannuksiin, Kela ei voi myöntää kuntoutusrahaa.
 2. Työkokeilu, jonka järjestää työterveyshuolto

  Työkokeilu on varhaisen vaiheen kuntoutusta työntekijän heikentyneeseen työkykyyn. Työntekijällä ei saa silloin olla oikeutta työeläkelakien mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen.

  Työkokeilu järjestetään työntekijän työpaikalla. Työkokeilun aikana työntekijän työtehtäviä muutetaan olennaisesti tai hän kokeilee uutta työtä. Jos tarkoituksena on ainoastaan lyhentää työaikaa, kyse ei ole kuntoutusrahaan oikeuttavasta työkokeilusta.

  Kela maksaa kuntoutusrahaa niiltä päiviltä, jolloin työntekijä osallistuu työkokeiluun. Työkokeilupäivän täytyy kestää matkoineen vähintään 4 tuntia. Kuntoutusrahaa maksetaan työterveyshuoltolakiin perustuvan työkokeilun ajalta enintään 45 arkipäivää.
   
 3. Lääkinnällinen kuntoutus, jonka järjestää työterveyshuolto tai hyvinvointialue

  Kuntoutus voidaan järjestää esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa tai sairaalan poliklinikalla. 
 4. Päihde- tai riippuvuuskuntoutus, jonka järjestää työterveyshuolto tai hyvinvointialue
 5. Sopeutumisvalmennus tai perhekuntoutus, jonka järjestää hyvinvointialue

  Kela voi myöntää kuntoutusrahaa ajalle, jolloin työntekijä osallistuu sopeutumisvalmennuskurssille, kehitysvammaisen perhekuntoutukseen tai perhekuntoutukseen lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena. 
 6. Läheisen kuntoutus

  Kela voi lisäksi myöntää kuntoutusrahaa ajalle, jolloin työntekijä osallistuu läheisensä kuntoutukseen. Jos työntekijä osallistuu oman lapsensa kuntoutukseen, kuntoutusrahassa ei ole omavastuuaikaa.

Työkykyä ylläpitävä toiminta eli niin sanottu tyky-toiminta sekä loma- ja virkistystoiminta eivät ole kuntoutusrahaan oikeuttavaa kuntoutusta.

Lue lisää

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa myös työkokeilun ajalta

Kokosimme muistilistan asioista, jotka sinun on hyvä tietää, jos mietitte työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työkokeilua kuntoutusrahalla.

Lue lisää (elämässä.fi) 
Sivu päivitetty 24.5.2024