B-lausunto

B-lausunto (SV 7) on yksityiskohtainen selvitys potilaasi sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta, kuten kuntoutustarpeesta.

Saat lomakepohjia Terveysportista tai Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi. Katso ohjeet lomakkeiden käyttöön (Henkilöasiakkaat-osio).

Kelan asiakas tarvitsee ajantasaisen B-lausunnon hoitavalta lääkäriltä, kun hän hakee seuraavia etuuksia:

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Tee työ- ja toimintakyvyn arviointi huolellisesti

Kun kirjoitat B-lausuntoa, on tärkeää, että teet työ- ja toimintakyvyn arvioinnin huolellisesti.

Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa

Toimintakyky kertoo potilaan kyvystä selviytyä päivittäiseen elämäänsä liittyvistä vaatimuksista. Oikein toteutettu toimintakyvyn arviointi turvaa potilaan oikeuksia etuuksiin ja hyvää hoitoa. Huolellinen arviointi on hyvän lausunnon edellytys.

Kurssilla ”Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa” (oppiportti.fi) opit arvioimaan potilaan toimintakykyä vastaanotolla. Pääset harjoittelemaan arviointia yhdessä kurssin videoilla esiintyvien lääkäreiden kanssa.

Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet

Työkykyyn liittyviä etuuksia haettaessa hyvin laadittu lausunto on osa potilaan hyvää hoitoa. Lisäksi laadukas lausunto helpottaa asiantuntijalääkärin arviointityötä ja mahdollistaa potilaan oikeusturvan toteutumisen.

Kurssilla ”Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet” (oppiportti.fi) opit mitä tietoja hyvin laaditusta lausunnosta pitää löytyä. Lisäksi kurssilla kerrataan Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet.