Kuntoutusvaihtoehdot | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutusvaihtoehdot

Kela järjestää työssä oleville työkykyä tukevaa kuntoutusta.

 1. Kiila-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden vuoksi tai sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 
 2. Sairausryhmäkohtaiset kurssit, kuten
  • Tules-kurssit henkilöille, joilla on niska-, hartia- ja selkäoireita tai alaraajan tule-sairaus. 
  • Oras-kurssit henkilöille, joilla on mielenterveysoireita ja työkykyä uhkaavia psyykkisiä uupumusoireita. 
  • Silmu-kurssit henkilöille, joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö.
  • Verso-kurssit pitkään mielenterveyden häiriötä sairastaneille henkilöille, joilla on diagnosoitu skitsofrenia tai muu psykoosi, vaikea tai psykoottinen masennus, pakko-oireinen häiriö tai toimintakykyä merkittävästi alentava ahdistuneisuushäiriö.
 3. Oppisopimus voi kuulua kuntoutuksena myönnettyyn koulutukseen
 4. Kuntoutuspsykoterapiasta saa apua diagnosoituun mielenterveydenhäiriöön.
 5. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille henkilöille, joilla on autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö.
 6. Neuropsykologista kuntoutusta voi saada esimerkiksi silloin kun henkilöllä on ollut aivoverenkierron häiriö, aivovamma tai keskushermostoa vaurioittava sairaus.
   

Kuntoutuksen lisäksi Kela voi tukea työssä pysymistä hankkimalla apuvälineet, joita asiakas työssään tarvitsee sairauden tai vamman takia. 

Kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa

Kuntoutusten ajalta työntekijälle voidaan maksaa kuntoutusrahaa. Lue lisää kuntoutusrahan maksamisen edellytyksistä (Henkilöasiakkaat-osio).

Kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Kelan oman kuntoutuksen lisäksi Kela voi myöntää kuntoutusrahaa työterveyshuollon tai hyvinvointialueen järjestämään kuntoutukseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?