Kuntoutusvaihtoehdot

Kelan järjestämään työntekijän työkykyä tukevaan kuntoutukseen voi saada kuntoutusrahaa. Tällaista kuntoutusta ovat esimerkiksi

  • Ammatilliset KIILA-kurssit, joita työnantaja voi hakea joko koko henkilöstölle tai tietyille ammattiryhmille. Yksittäinen työntekijä voi myös omaehtoisesti hakea KIILA-kuntoutusta.
  • Sairausryhmäkohtaiset kurssit, joita Kela järjestää eri sairausryhmille. Työelämässä yleisimpiä työkykyongelmia aiheuttavia sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Työntekijä hakee kuntoutusta itse.

Näiden lisäksi on myös muita kuntoutusvaihtoehtoja, joihin voi saada Kelan kuntoutusrahaa.

Lue lisää