Kuntoutusrahan hakeminen työnantajalle

Työnantaja voi saada kuntoutusrahaa, kun se maksaa työntekijän kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Kuntoutusraha pitää hakea 4 kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

Toimi näin

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Katso-tunnisteella. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Isot työnantajat voivat myös lähettää hakemuksen eSara-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun kautta.
 2. Ilmoita työnantekijän kuntoutusajalta se aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, palkan määrä ja palkanlisät. Palkkailmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.
  • Hae päiväraha suurempien tulojen perusteella, jos  työntekijän tulot ovat viimeisten 6 kuukauden ajalta, vähennysten jälkeen, vähintään 20 % suuremmat kuin viimeksi verotetut tulot. 6 kuukauden työtulot pitää aina erikseen ilmoittaa Kelaan viimeistään päivärahakauden alkaessa, vaikka palkallisen ajan palkkatietoja ei vielä olisi käytössä.
  • Kun työntekijä hakee kuntoutusrahaa omalta osaltaan, hän ilmoittaa samalla, saako hän kuntoutuksen ajalta palkkaa, jolloin työnantaja voi hakea etuutta.
 3. Muista liitteet. Hakemukseen tarvitaan myös:
  • Työntekijältä osallistumistodistus erikseen jokaisesta kuntoutusjaksosta. Jos kuntoutus on Kelan järjestämä, muuta ei tarvita.
  • Jos kuntoutus ei ole Kelan järjestämä, tarvitaan lisäksi:
   • Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä KU 114 (pdf), jonka täyttää kuntoutuksen järjestäjä (esim. kunnan sosiaali- tai terveystoimi). Sopikaa, kuka lähettää ilmoituksen Kelaan (työntekijä, työnantaja vai kuntoutuksen järjestäjä).
   • Jos kyseessä on työterveyshuoltolain mukainen kuntoutus, työterveyshuolto täyttää ilmoituksen. Työterveyshuolto täyttää ilmoituksen silloin, kun kyse on työterveyshuoltolain mukaisesta kuntoutuksesta (esim. kuntoremontti).
  • Lääkärinlausunto B, kuntoutusrahaa haetaan oppisopimuskoulutuksen ajalta.
 4. Lähetä hakemus.  Työnantajan kaikki liitteet ja paperihakemus pitää aina lähettää postitse tai suojatulla sähköpostilla. Työntekijä pystyy lähettämään liitteet henkilöasiakkaan asiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta.

Hakeminen tulorekisterin kautta

Kela saa vuoden 2020 alusta 12 kuukauden tulorekisteritietoja päivärahan määrän perusteeksi. Työnantaja voi kuitenkin palkkaohjelman salliessa hakea päivärahaa myös tulorekisterin kautta 1.1.2019 alkaen. Hakemus edellyttää, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin paitsi palkkatiedot myös vapaaehtoisia eli täydentäviä tietoja palvelussuhteesta, poissaoloista ja tulolajista.

Hakemus tulorekisterin kautta edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Päätös

Kela voi ratkaista kuntoutusrahahakemuksen vasta, kun hakemukseen on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi työntekijän toimittama osallistumistodistus kuntoutuksesta.

Päätös lähetetään työntekijälle, joka on osallistunut kuntoutukseen, ja työnantajalle, jos työnantaja on maksanut kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Sähköinen päätös

12.1.2019 alkaen työnantaja voi luopua postitse lähettävistä päätöksistä antamalla suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumus koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä vuosilomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus-  ja takaisinperintäpäätöksiä.  Tästä julkaistaan oma asiointiopas.
 

Lue lisää