Kuntoutusraha tai osakuntoutusraha työnantajalle

Jos työntekijä osallistuu kuntoutukseen eikä siksi pysty hoitamaan työtään, hän voi saada kuntoutusrahaa Kelasta. Jos työpäivää on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 % ja työntekijä on osan päivää työssä, hän voi saada osakuntoutusrahaa.

Palkanmaksusta kuntoutusajalta ei ole sovittu työehtosopimuksissa yhtä laajasti kuin sairauspoissaolon tai perhevapaan ajalta. Siksi kuntoutusrahassa korostuu työnantajan ja työntekijän keskinäinen sopiminen.

Kela voi maksaa kuntoutusrahan tai osakuntoutusrahan työnantajalle, jos tämä maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa. Kyseisen kuntoutuksen pitää oikeuttaa Kelan kuntoutusrahaan.

Kuntoutusraha tai osakuntoutusraha työnantajalle
Työnteko kuntoutuspäivänä Etuus
Kuntoutus estää kokonaan ansiotyön Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % Osakuntoutusraha 

Työaikaa ei lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %

Ei oikeutta kuntoutusrahaan tai osakuntoutusrahaan

Osakuntoutusraha

Kela voi maksaa työnantajalle osakuntoutusrahaa, kun työntekijä on osan työpäivästä kuntoutuksessa ja osan päivästä työssä, mutta työnantaja maksaa poissaolon ajalta täyden palkan. Muuten osakuntoutusraha maksetaan työntekijälle ansionmenetyksen osalta.

Osakuntoutusrahan ehtona on, että normaalia päivittäistä työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %. 

Esimerkki osakuntoutusrahasta

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet kuntoutukseen osallistumisesta. Työnantaja maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan.

Työntekijä on kuntoutuksessa klo 8–11. Hän tulee työpaikalle klo 12 ja työskentelee klo 16:een asti. Kun työntekijä tekee normaalisti 8 tunnin työpäivän, työpäivä lyhenee osakuntoutusrahaan vaaditulla määrällä ja työntekijälle syntyy kuntoutuspäivältä oikeus osakuntoutusrahaan.

Koska työnantaja maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan, osakuntoutusraha maksetaan työnantajalle, kun työnantaja on ilmoittanut palkan määrän kuntoutuksen ajalta (klo 8–12).

Milloin työnantaja voi saada Kelasta kuntoutusrahaa? 

Kun työnantaja maksaa työntekijänsä kuntoutuksen ajalta palkkaa, Kela voi maksaa työntekijän kuntoutusrahan tai osakuntoutusrahan työnantajalle.

Kelan kuntoutusrahan tai osakuntoutusrahan edellytyksenä on, että työntekijä on saanut kuntoutuspäätöksen jostakin seuraavasta:

  • Kelasta
  • työterveyshuollosta
  • kunnalta tai kuntayhtymältä (sosiaalitoimi tai terveydenhuolto)

Milloin työnantaja ei saa Kelasta kuntoutusrahaa?

Työnantaja ei saa kuntoutusrahaa, jos työntekijä osallistuu kuntoutukseen omalla ajallaan, jota on

  • palkallinen vuosiloma
  • ylityövapaa
  • säästövapaa.

Työeläkeyhtiöt järjestävät ammatillista työeläkekuntoutusta, jolla on oma kuntoutusrahajärjestelmänsä. Se ei oikeuta Kelan kuntoutusrahaan.

Kela ei myöskään maksa kuntoutusrahaa työtapaturman, ammattitaudin, liikennevahingon tai sotilastapaturman ja -vamman perusteella järjestettävän kuntoutuksen ajalta.