Kuntoutusraha tai osakuntoutusraha | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutusraha

Jos työntekijä osallistuu kuntoutukseen eikä siksi pysty hoitamaan työtään, hän voi saada kuntoutusrahaa Kelasta. Kela voi maksaa kuntoutusrahan työnantajalle, jos tämä maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa. Palkanmaksu perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. 

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä muuttui

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jonka myötä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienenee samaan tasoon kuin muussa kuntoutuksessa eli 31,99 euroon arkipäivältä. Muutos tuli voimaan 1.1.2024. 

Lue lisää kuntoutusrahan muutoksesta. 

Kuntoutusrahaa voi saada

Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää tekemästä työtä. Kuntoutusrahan omavastuuaika riippuu kuntoutuksesta.  Jos työntekijä on saanut sairauspäivärahaa välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista, omavastuuaikaa ei ole.

Osakuntoutusraha

Kela voi maksaa työnantajalle osakuntoutusrahaa, kun työntekijä on osan työpäivästä kuntoutuksessa ja osan päivästä työssä, mutta työnantaja maksaa poissaolon ajalta täyden palkan. Muuten osakuntoutusraha maksetaan työntekijälle ansionmenetyksen osalta.

Osakuntoutusrahan ehtona on, että normaalia päivittäistä työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %.

Kuntoutusraha tai osakuntoutusraha työnantajalle
Työnteko kuntoutuspäivänäEtuus
Kuntoutus estää kokonaan ansiotyönKuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 %Osakuntoutusraha

Työaikaa ei lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %

Ei oikeutta kuntoutusrahaan tai osakuntoutusrahaan

Esimerkki osakuntoutusrahasta

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet kuntoutukseen osallistumisesta. Työnantaja maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan.

Työntekijä on kuntoutuksessa klo 8–11. Hän tulee työpaikalle klo 12 ja työskentelee klo 16:een asti. Kun työntekijä tekee normaalisti 8 tunnin työpäivän, työpäivä lyhenee osakuntoutusrahaan vaaditulla määrällä ja työntekijälle syntyy kuntoutuspäivältä oikeus osakuntoutusrahaan.

Koska työnantaja maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan, osakuntoutusraha maksetaan työnantajalle, kun työnantaja on ilmoittanut palkan määrän kuntoutuksen ajalta (klo 8–12).

Kuntoutusrahan määrä

Kela laskee kuntoutusrahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella (Henkilöasiakkaat-osio).

Kuntoutusrahan määrän voi arvioida laskurilla. Syötä laskuriin työntekijän vuositulot.

Milloin työnantaja ei saa Kelasta kuntoutusrahaa?

Työnantaja ei saa kuntoutusrahaa, jos työntekijä osallistuu kuntoutukseen omalla ajallaan, jota on palkallinen vuosiloma, ylityövapaa ja säästövapaa.

Työeläkeyhtiöt järjestävät ammatillista työeläkekuntoutusta, jolla on oma kuntoutusrahajärjestelmänsä. Se ei oikeuta Kelan kuntoutusrahaan.

Kela ei myöskään maksa kuntoutusrahaa työtapaturman, ammattitaudin, liikennevahingon tai sotilastapaturman ja -vamman perusteella järjestettävän kuntoutuksen ajalta.

Lue lisää

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa myös työkokeilun ajalta

Kokosimme muistilistan asioista, jotka sinun on hyvä tietää, jos mietitte työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työkokeilua kuntoutusrahalla.

Lue lisää (elämässä.fi)