Usein kysyttyä sairauspoissaoloista | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä sairauspoissaoloista

Sairauspäiväraha

Päivärahaa voidaan joissakin tilanteissa myöntää, vaikka enimmäisaika on täyttynyt. Voit hakea päivärahaa normaalisti palkanmaksun ajalta. Kela selvittää, voidaanko päivärahaa myöntää enimmäisajan täyttymisestä huolimatta ja antaa päätöksen.

Työnantajan asiointipalvelussa Y17-lomakken sisältö on etuuksittain valikossa Ilmoitus tai hakemus. Koska etuuskohtaisia ilmoituksia on useita ja kukin niistä on osa Y17-lomakkeesta, niistä ei käytetä lomakkeen nimeä.

Y17-lomakkeessa käytetty termi "Työstäpoissaoloajan palkka" on korvattu asiointipalvelussa poissaolon syytä kuvaavilla termeillä, kuten "Sairausajan palkka", "Kuntoutusajan palkka", "Äitiys- ja vanhempainvapaan palkka", "Isyys- ja vanhempainvapaan palkka" jne.

Työnantaja hakee esim. sairauspäivärahaa valitsemalla palvelun palkista Ilmoitus tai hakemus. Valitse sen jälkeen etuudeksi Sairauspäivärahat ja klikkaa avautuvalta sivulta kohta Ilmoitus sairauspäivärahaa varten ja lisäksi alakohta Sairausajan palkka. Jos päivärahaa haetaan 6 kuukauden palkkatuloilla, samalla kertaa voi valita myös Esitetyt työtulot -alakohdan. Vastaavat valinnat tehdään myös silloin, jos ilmoitetaan palkattomasta sairauspoissaolosta.

Jos lomake on annettu väärän työnantajan Y-tunnuksella tai väärän työntekijän henkilötunnuksella

  • lähetä välittömästi Lisäselvitys (Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen) saman
    työnantajan ja saman työntekijän tiedoilla, esim: "Tänään klo 13.45 lähetetty ilmoitus on virheellinen. Pyydän poistaman lomakkeen, koska siinä on väärä henkilötunnus."
  • lähetä sen jälkeen normaaliin tapaan uusi lomake, jossa on oikea henkilötunnus.

Kela poistaa virheellisen tiedon ja siitä kertovan pdf-lomakkeen Aiemmin lähetetyt-osiosta.

Jos virhe koskee ilmoitettua palkan määrää, sen suoritusaikaa tai tilinumeroa

  • lähetä sama lomake uudelleen ja kirjoita selostus virheestä Lisätietoja-kenttään, esim. "Tämä on korjaus pv.kk.vvvv lähetettyyn ilmoitukseen, jossa palkka on ilmoitettu virheellisesti."

Virheellinen ja korjattu ilmoitus jäävät näkymään kohtaa Aiemmin lähetetyt, jos niissä ei ole toista henkilöä koskevia tietoja.

Jos olet jo antanut palkkatiedot sairauden ajalta ja aikajaksoon sisältyi myös kuntoutuksen aika, anna uusi palkkailmoitus samalle ajalle ja ilmoita vain sairauden perusteella maksettavat palkkatiedot. Ilmoita Lisätietoja-kohdassa, että kyse korjausilmoituksesta, koska sairausajan palkkaa ei makseta kuntoutuksen ajalta.

Jos kuntoutusajaltakin maksetaan palkkaa, anna siitä erillinen kuntoutusrahaa koskeva ilmoitus.

Älä ilmoita YEL-vakuutukseen kuuluvan yrittäjän palkkatietoja, jos yrityksessä työskentelevä osakas on YEL-vakuutusvelvollinen työskentelyn tai omistusosuuden perusteella tästä yritystoiminnasta. Jos omistusosuus tai työskentely ei velvoita YEL-vakuutukseen ja työnantaja on vakuuttanut henkilön työntekijän eläkevakuutuksen mukaisesti, ilmoita sairausajan palkat normaalisti.

Ilmoita yhtäjaksoinen sairauspoissaolo. Alkupäiväksi ilmoitat sen päivän, josta lähtien työntekijä on ollut poissa omalla ilmoituksella edellyttäen, että poissaolo on tästä päivästä lähtien jatkunut katkeamatta ja työntekijä on esittänyt lääkärintodistuksen. Ensimmäinen poissaolopäivä voi olla myös se päivä, jolloin työntekijä on sairastuttuaan poistunut kesken työpäivän. Näissä tilanteissa omavastuuaika alkaa yleensä työnantajan ilmoittamasta ensimmäisestä poissaolopäivästä.

Työnantaja hakee päivärahaa vakuutusyhtiöstä, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai niiden epäilystä. Työnantaja voi huoletta odottaa vakuutusyhtiön päätöstä, koska näissä tilanteissa sairauspäivärahan hakuaika lasketaan siitä päiväyksestä, joka on vakuutusyhtiön päätöksessä.

Ilmoita uusi tilinumero tai tilinumeron muutos joko Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y122 (pdf).

Työnantajan tilinumerosta ja tilinumeron ilmoittamisesta on julkaistu asiointiopas Näin ilmoitat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa (pdf).

Jos tilinumero muuttuu, voit ilmoittaa myös tiettynä päivänä voimaan tulevan tilinumeron.

Jos ilmoitat tilinumeron paperilomakkeella Y122, muista antaa myös selvitys allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta, jos nimenkirjoittajaa ei ole rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteriin. Tällaisia ovat esimerkiksi julkisen sektorin toimijat, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset ja ne ulkomaiset yritykset, joilla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

Osasairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö keskeytyy esimerkiksi oman tai lapsen sairastumisen tai vuosiloman vuoksi tilapäisesti siten, että osa-aikatyö jatkuu keskeytyksen jälkeen sopimuksen mukaisesti, työntekijä ja työnantaja voivat valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

  • Työntekijä ja työnantaja muuttavat osa-aikatyösopimusta siten, että sopimus päättyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu sen jälkeen. Kelaan toimitetaan tiedot uudesta osa-aikatyösopimuksesta. Osasairauspäivärahan maksaminen lakkaa keskeytyksen ajaksi ja jatkuu uuden osa-aikatyösopimuksen mukaisesti joko 0, 1, tai 10 päivän omavastuulla. Omavastuun kesto riippuu osa-aikatyöskentelyn keskeytyksen pituudesta sekä siitä, maksetaanko keskeytyksen ajalta sairauspäivärahaa.
  • Osa-aikatyösopimus pidetään voimassa keskeytyksen ajan. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu keskeytyksen ajan sopimuksen mukaisesti, ja osasairausrahapäivät kuluvat. Tällaisesta tilapäisestä keskeytyksestä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos osa-aikatyö ei jatku keskeytyksen jälkeen, keskeytyksestä on ilmoitettava Kelaan. Osasairauspäiväraha lakkautetaan osa-aikatyön keskeytyksen alkamisesta lähtien.

Työnantaja voi ilmoittaa tiedot osa-aikatyön sopimuksen sisällöstä myös asiointipalvelussa. Sen sijaan työnantaja ei voi lähettää kopiota sopimuksesta muuten kuin postitse.

Jos työnantaja maksaa osasairauspäivärahan ajalta täyttä kokoaikatyötä vastaavaa palkkaa, tarvitaan myös työnantajan hakemus eli palkkatiedot osasairauspäivärahan ajalta. Sen voi tehdä Työnantajan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella.

Työntekijä, joka on kahdessa tai useammassa osa-aikatyössä yhteensä vähintään 35 tuntia viikossa, voi sopia työnantajiensa kanssa kokonaistyöaikansa vähentämisestä 40–60 %. Silloin työntekijän jokaisen työnantajan on annettava Kelaan tiedot osa-aikatyön järjestelystä.

Sivu päivitetty 2.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?