Sairausvakuutusmaksut | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Sairausvakuutusmaksut

Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset on vakuutettu sairauden varalta sairausvakuutuksella. Sairausvakuutusta hoitaa Kela, ja sitä rahoittavat työnantajat, työntekijät ja valtio.

Sairausvakuutus jakautuu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Työtulovakuutuksesta maksetaan esimerkiksi sairauspäivä-, vanhempainpäivä- ja kuntoutusrahat sekä työnantajille työterveyshuollon järjestämisestä maksettavat korvaukset. Sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan mm. lääke-, lääkärinpalkkio-, tutkimus- ja hoito- sekä matkakorvaukset ja kuntoutuspalveluja.

Työnantajat osallistuvat työtulovakuutuksen rahoitukseen maksamalla palkkojen perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Palkansaajat osallistuvat työtulovakuutuksen rahoitukseen maksamalla sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Lisäksi palkansaajat rahoittavat sairaanhoitovakuutusta maksamalla sairaanhoitomaksua. 

Työnantajan maksu ja palkkojen ennakonpidätykset

Sairausvakuutusmaksu täytyy maksaa jokaisesta 16–68-vuotiaasta työntekijästä, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Sairausvakuutusmaksu täytyy maksaa myös ulkomaan komennuksen ajalta, jos työntekijä on tuolloin Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Päivärahamaksua ei peritä alle 16-vuotiailta eikä 68 vuotta täyttäneiltä.

Sairaanhoitomaksu peritään kaikilta työntekijöiltä.

Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit
Vuosi PäivärahamaksuSairaanhoitomaksuSairausvakuutusmaksu
20241,01*0,511,16
20231,36**0,601,53

*Jos palkkatulo on 16 499 euroa tai enemmän, muutoin 0,00 %.
**Jos palkkatulo on 15 703 euroa tai enemmän, muutoin 0,00 %.

Työnantaja pidättää päiväraha- ja sairaanhoitomaksut työntekijöiden palkoista ja tilittää ne yhdessä sairausvakuutusmaksun kanssa Verohallinnolle. Sairausvakuutusmaksun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?