Etuudet kansainvälisissä tilanteissa

Muuttaminen Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen voi aiheuttaa muutoksia sosiaaliturvaasi. Muista aina selvittää oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ja Kelan maksamiin etuuksiin, jos:

  • muutat pysyvästi Suomeen tai ulkomaille
  • oleskelet tilapäisesti Suomessa tai ulkomailla
  • aloitat työskentelyn Suomessa tai ulkomailla. Ilmoittaminen on tärkeää, vaikka asuinmaasi ei muuttuisi.

Etuuksien maksaminen ulkomaille

Jos asut ulkomailla tilapäisesti (eli alle 1 vuoden), kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin aivan kuin asuisit edelleen Suomessa. Etuuksien maksamista siis jatketaan ulkomaille, ja uusia etuuksia voidaan myöntää hakemuksesta. Perustoimeentulotukea ei kuitenkaan makseta ulkomaille.

Jos taas asut ulkomailla vakinaisesti (eli yli 1 vuoden), et yleensä voi saada Kelan etuuksia. Etuuksien maksaminen päättyy muuttopäivään.

Tarkista Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Jos olet esimerkiksi lähetetty työntekijä, valtion virkamies, opiskelija tai heidän perheenjäsenensä, voit saada tiettyjä Kelan etuuksia, vaikka asuisit yli 1 vuoden ulkomailla. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kansan- ja perheeneläke, lapsilisä, vanhempainpäivärahat ja äitiysavustus.

Etuudet Suomeen muuttavalle

Jos sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, voit hakea Kelan maksamia etuuksia. Sinun on kuitenkin täytettävä etuuden saamisen ehdot.

Selvitä oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan joko Kelan asiointipalvelun kautta tai toimittamalla hakemuslomake Muutto Suomeen (Y77) Kelaan, jos et ole tehnyt sitä jo aikaisemmin.

Asumiseen perustuvissa sosiaaliturvajärjestelmissä, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, saatetaan edellyttää tietynpituista asumiskautta eli odotusaikaa ennen kuin voit saada etuutta. Suomessa esimerkiksi vanhempainpäivärahassa ja kansaneläkkeessä on odotusaika.

Odotusaika kuitenkin karttuu myös, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvaan ennen Suomeen muuttoa.

Lue lisää