Muuttaminen ulkomaille ja Kelan etuudet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Etuudet kansainvälisissä tilanteissa

Muuttaminen Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen voi vaikuttaa oikeuteesi saada Kelan etuuksia.

Selvitä oikeutesi Kelan maksamiin etuuksiin, jos

  • muutat pysyvästi ulkomaille
  • aloitat työskentelyn ulkomailla (Ilmoita Kelaan, vaikka asuinmaasi ei muuttuisi)
  • kuulut ryhmään, joka voi saada Kelasta etuuksia yli 6 kuukautta kestävän ulkomailla oleskelun aikana.

Etuuksien maksaminen ulkomaille

Jos asut muualla kuin EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa tilapäisesti eli enintään 6 kuukautta, sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin aivan kuin asuisit edelleen Suomessa. Etuuksien maksamista siis jatketaan ulkomaille ja uusia etuuksia voidaan myöntää hakemuksesta. Perustoimeentulotukea ei kuitenkaan makseta ulkomaille.

Jos taas asut muualla kuin EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa vakinaisesti eli yli 6 kuukautta, et yleensä voi saada Kelan etuuksia. Etuuksien maksaminen päättyy muuttopäivään.

Lyhytaikaista oleskelua EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa arvioidaan tapauskohtaisesti. Monia etuuksia voidaan maksaa, jos sinun katsotaan edelleen asuvan Suomessa, vaikka oleskelu ylittäisikin 6 kuukautta. Jos kuitenkin aloitat työskentelyn näissä maissa, päättyy yleensä oikeutesi Kelan etuuksiin.

Tarkista OmaKelasta

  • Kelan tiedossa olevat oleskelujaksosi ulkomailla ja kotimaassa
  • Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen.

Etuudet Suomeen muuttavalle

Oikeutesi sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin selvitetään, kun haet Kelasta etuutta ensimmäistä kertaa Suomeen muuttosi jälkeen. Sinun pitää täyttää etuushakemuksen lisäksi OmaKelassa Ilmoitus Suomeen muutosta tai toimittaa Kelaan lomake Y77 Muutto Suomeen (pdf). Jos olet antanut selvityksen aikaisemmin muun etuushakemuksen yhteydessä eivätkä olosuhteesi ole muuttuneet, selvitystä ei tarvitse tehdä uudelleen. 

Suomeen paluu ja etuuksien maksun jatkuminen

Jos sinulle on maksettu ulkomailla oleskelusi ajalta Kelan etuuksia ja olet palannut Suomeen, ilmoita Suomeen paluustasi Kelaan mahdollisimman pian, jotta etuuksien maksu jatkuu keskeytyksettä. Tilapäisistä muutoista ulkomaille ei yleensä tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.5.2024