Tartuntatautipäivärahan hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Tartuntatautipäivärahan hakeminen työnantajalle

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnisteella. Voit myös tehdä hakemuksen lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
  2. Ilmoita työntekijän ansionmenetys ajalta, jolta työntekijä on määrätty olemaan poissa työstä. Ansionmenetys on se palkan määrä, jonka työntekijä olisi saanut, ellei hän olisi joutunut jäämään pois työstään tartuntataudin vuoksi. Ilmoita myös työstä poissaoloajalta maksetun palkan määrä. Palkan määrä voi olla eri suuruinen kuin ansionmenetyksen määrä.

  3. Liitteeksi Kela tarvitsee tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työntekijän työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Sopikaa työpaikalla, lähettääkö työntekijä vai työnantaja asiakirjat Kelaan.

  4. Lähetä liitteet ja mahdollinen paperihakemus postitse Kelaan. Työnantaja ei voi lähettää liitteitä verkossa. Liitteitä voi lähettää myös suojatun sähköpostin kautta.

Tartuntatautipäivärahaa ei voi hakea sairauspäivärahaa varten kirjoitetulla lääkärintodistuksella. Tartuntatautipäivärahaa ei voi myöskään hakea tulorekisterin kautta. Päivärahaa voi hakea, vaikka tartuntatautilääkärin päätöstä ei olisi vielä saatu. Sen voi toimittaa myöhemmin.

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos työnantaja on ilmoittanut maksaneensa päätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Maksaminen

Tartuntatautipäiväraha maksetaan arkipäiviltä, joita ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.7.2023

Mitä mieltä olet sivusta?