Tartuntatautipäivärahan hakeminen työnantajalle

Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen haluat saada etuutta.

Työnantaja voi hakea päivärahan, jos se maksaa palkkaa työntekijän poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää, että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.

Toimi näin:

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
  2. Ilmoita työnantajan maksama palkka tai työntekijän ansionmenetys ajalta, jolta työntekijä on määrätty olemaan poissa töistä.
  3. Liitteeksi Kela tarvitsee
    • tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen  työstä poissaolosta (kopiokin riittää), päätös karanteenista tai eristämisestä ja mahdollinen paperihakemus tai
    • tartuntataudeista vastaavan lääkärin laatima lääkärintodistus A, jos siinä on vastaavat tiedot. Muun lääkärin kirjoittama A-todistus ei riitä tartuntatautipäivärahaan.
    • Sopikaa työpaikalla, lähettääkö työntekijä vai työnantaja asiakirjat Kelaan.
  4. Lähetä liitteet ja mahdollinen paperihakemus postitse Kelaan. Työnantaja ei voi lähettää liitteitä verkossa.

Tartuntatautipäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos se on ilmoittanut maksaneensa päätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Maksaminen

Tartuntatautipäiväraha maksetaan arkipäiviltä, joita ovat myös lauantait ja aattopäivät.