Tartuntatautipäivärahan hakeminen työnantajalle

Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin tai eristyksen. Jos  työstäpoissaolo on alkanut 1.1.2022-31.12.2022, hakuaika on 6 kuukautta. 

Päivärahaa voi hakea vaikka tartuntatautilääkärin päätöstä ei olisi vielä saatu. Sen voi toimittaa myöhemmin. 

Jos hakemus on myöhässä, Kela tutkii, voidaanko tartuntatautipäiväraha myöntää myöhästymisestä huolimatta.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnisteella. Voit myös tehdä hakemuksen lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
 2. Ilmoita työntekijän ansionmenetys ajalta, jolta työntekijä on määrätty olemaan poissa työstä tai poissaoloa on suositeltu tartunnan leviämisriskin vuoksi.   Ansionmenetys on se palkan määrä, jonka työntekijä olisi saanut, ellei hän olisi joutunut jäämään pois työstään tartuntataudin vuoksi. Ilmoita myös työstä poissaoloajalta maksetun palkan määrä. Palkan määrä voi olla eri suuruinen kuin ansionmenetyksen määrä.

 3. Liitteeksi Kela tarvitsee jonkin seuraavista: 
  • tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työntekijän työstä poissaolosta, karanteenista 
  • muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksen laboratoriovarmistetusta koronavirustartunnasta ja suosituksen olla pois ansiotyöstä, päivähoidosta tai koulusta tartunnan leviämisriskin takia
  • Sopikaa työpaikalla, lähettääkö työntekijä vai työnantaja asiakirjat Kelaan.
 4. Pyydä tarvittaessa lisäaikaa tartuntatautilääkärin päätöksen toimittamiselle. Kerro hakemuksen kohdassa "Lisätietoja", että tartuntatautilääkärin määräyksen toimittaminen viivästyy.
 5. Lähetä liitteet ja mahdollisesti myös hakemus osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA. Työnantaja ei voi lähettää liitteitä verkossa. Työnantaja voi lähettää liitteitä suojatun sähköpostin kautta. 

Tartuntatautipäivärahaa ei voi hakea sairauspäivärahaa varten kirjoitetulla lääkärintodistuksella. Tartuntatautipäivärahaa ei voi myöskään hakea tulorekisterin kautta. 

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos työnantaja on ilmoittanut maksaneensa päätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Maksaminen

Tartuntatautipäiväraha maksetaan arkipäiviltä, joita ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Lue lisää