Perhevapaakorvaus | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Yrittäjä ei saa korvausta omasta vanhemmuudestaan aiheutuvista kustannuksistaan.

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työntekijä on saanut Kelasta raskausrahaa, äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa.
  • Työnantaja on maksanut raskausrahan, äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta vähintään 1 kuukauden ajan palkkaa, joka perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen.  
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen raskausrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahajakson alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen raskausrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahajakson alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työaikaedellytys (80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta) täyttyy myös silloin, kun äiti on ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla (esim. hoitovapaa, osittaisen hoitovapaa, opintovapaa, osasairauspäiväraha tai osakuntoutusraha).

Määrä

Perhevapaakorvaus on 2 500 euroa. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Sivu päivitetty 12.3.2024