Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Työnantaja, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta erityisäitiys-, äitiys-, isyys-, erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuosilomasta, voi saada Kelasta vuosilomakustannuskorvausta.

Kun lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022, on vuosilomaa kerryttäviä päiviä (työssäolon veroisia äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaapäiviä) 156 arkipäivää. Erityisäitiysvapaa kerryttää vuosilomaa koko ajalta.

Vuosilomakustannuskorvausta pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainvapaan päättymisestä silloin, kun hakemus koskee näitä vanhan lain mukaisia erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia.

Kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, on vuosilomaa kerryttäviä päiviä (työssäolon veroisia raskaus- ja vanhempainvapaapäiviä) 160 arkipäivää. Erityisraskausvapaa kerryttää vuosilomaa koko ajalta.

Kun hakemus koskee näitä uuden lain mukaisia erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia, täytyy korvausta hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

 

Lue lisää