Sosiaaliturva erityistilanteissa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sosiaaliturva erityistilanteissa

Linkit tämän sivun sisältöön:

Useassa maassa samanaikaisesti työskentelevät

Jos työskentelet samanaikaisesti useassa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä saman työnantajan palveluksessa ja yksi työskentelymaista on myös asuinmaasi, saat sosiaaliturvaetuudet yleensä asuinmaastasi. Jos työskentelysi asuinmaassasi ei ole huomattavaa (vähintään 25 %), maksaa etuudet työnantajasi kotimaa.

Jos sinulla on ainakin kaksi eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, vastaa sosiaaliturvasta asuinmaasi. Sinulle maksetaan etuuksia asuinmaastasi. Sinun pitää täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset kaikissa työskentelymaissasi.

Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevä tarvitsee A1-todistuksen. Suomessa sen antaa Eläketurvakeskus osoituksena siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Jos muutat Suomeen muusta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta ja asut Suomessa vakinaisesti, saat oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Jos et asu Suomessa, mutta täällä tekemäsi työ täyttää työskentelyn vähimmäisvaatimukset, pääset Suomen sosiaaliturvaan työnteon ajaksi. Saat tällöin oikeuden useimpiin Kelan etuuksiin, jos muut etuuksien saamisen ehdot täyttyvät.

Jos työskentelet saman työnantajan palveluksessa samanaikaisesti sekä asuinmaassasi että toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, vastaa etuuksista yleensä asuinmaasi. Jos et työskentele ollenkaan asuinmaassasi, vastaa etuuksien maksamisesta työnantajasi kotimaa. Jos sinulla taas on ainakin 2 eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, vastaa etuuksista asuinmaasi.

Kuljetusyritysten henkilökunta

Kuljetusyritysten henkilökuntaa ovat esimerkiksi kuorma-autonkuljettajat. Heitä koskevat samat säännöt kuin muitakin useassa maassa työskenteleviä.

Muiden kuin EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja sosiaaliturvasopimusmaiden kohdalla pääsääntö on, että jos muutat vakinaisesti Suomeen, saat oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin myös työskentelysi perusteella, kun palkkasi on vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024).

Esimerkki

Virossa asuva kuorma-auton kuljettaja Marek on suomalaisen kuljetusliikkeen palveluksessa. Hän ajaa rahtia Suomesta Ruotsiin ja sieltä Tanskan kautta Saksaan. Koska Marek ei työskentele ollenkaan asuinmaassaan Virossa, sosiaaliturvasta vastaava maa määräytyy työnantajan kotipaikan mukaan. Suomi vastaa sosiaaliturvasta. Työnantajan pitää hakea Marekille Eläketurvakeskuksesta A1-todistus (etk.fi) Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana. 

Merityöntekijät

Merityöntekijällä, joka tulee EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja  työskentelee Suomen lippua käyttävällä aluksella, on yleensä oikeus etuuksiin riippumatta siitä, asuuko hän vakinaisesti Suomessa. Oikeus etuuksiin edellyttää, että palkka on vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024).

Jos muutat Suomeen asumaan mutta työskentelet toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian lippua käyttävällä aluksella, vastaa lippuvaltio sosiaaliturvastasi. Sinulla ei tällöin ole yleensä oikeutta etuuksiin Kelasta, vaikka asuisit Suomessa vakinaisesti. Jos taas asut Suomessa, ja myös palkkasi maksavan yrityksen kotipaikka on täällä, saat etuuksia Kelasta, vaikka työskentelisitkin toisen jäsenvaltion lippua käyttävällä aluksella. Sinun on haettava A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevana merityöntekijänä saat oikeuden Kelan etuuksiin, kun muutat Suomeen vakinaisesti.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, mutta ei asu työskentelymaassa. Rajatyöntekijä palaa säännöllisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa vakinaiseen asuinmaahansa. Rajatyöskentelystä pitää ilmoittaa Kelaan. Rajatyöntekijä saa etuudet työskentelymaasta riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asuu.

Jos työskentelet Suomessa siten, että palkkasi on vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024), sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asut. Tietyissä tilanteissa voit saada etuuksia (esim. työttömyysturva ja sairaanhoito) myös asuinmaastasi.