Sosiaaliturva erityistilanteissa

Useassa maassa samanaikaisesti työskentelevät

Jos työskentelet samanaikaisesti useassa EU- tai Eta-maassa saman työnantajan palveluksessa ja yksi työskentelymaista on myös asuinmaasi, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan. Jos työskentelysi asuinmaassasi ei ole huomattavaa (vähintään 25 %), kuulut työnantajasi kotipaikan sosiaaliturvaan.

Jos sinulla on ainakin kaksi eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan ja sinulle maksetaan etuuksia kyseisestä maasta. Sinun pitää täyttää työskentelymaissasi työskentelyn vähimmäisedellytykset.

Kahdessa tai useammassa maassa työskenteleville annetaan todistus A1. Suomessa sen antaa Eläketurvakeskus osoituksena siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Jos muutat Suomeen muusta kuin EU- tai Eta maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta ja asut Suomessa vakinaisesti, kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Jos et asu Suomessa mutta täällä tekemäsi työ täyttää työskentelyn vähimmäisvaatimukset, pääset Suomen sosiaaliturvaan työnteon ajaksi ja sinulla on oikeus useimpiin Kelan etuuksiin, jos etuuksien saamisen muut ehdot täyttyvät.

Jos työskentelet samanaikaisesti useassa EU- tai Eta-maassa saman työnantajan palveluksessa ja yksi työskentelymaista on myös asuinmaasi, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan. Jos et työskentele ollenkaan asuinmaassasi, kuulut työnantajasi kotipaikan sosiaaliturvaan. Jos sinulla taas on ainakin 2 eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvan piiriin ja sinulle maksetaan etuuksia kyseisen maan säännösten mukaisesti. Tällöin edellytetään, että täytät työskentelyn vähimmäisvaatimukset.

Kuljetusyritysten henkilökunta

Kuljetusyritysten henkilökuntaa ovat esimerkiksi kuorma-autonkuljettajat ja lentohenkilökunta. Heitä koskevat samat säännöt kuin muitakin useassa maassa työskenteleviä.

Muiden kuin EU- ja Eta-maiden, Sveitsin sekä sosiaaliturvasopimusmaiden kohdalla pääsääntö on, että jos muutat vakinaisesti Suomeen, kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työsi täyttää viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan työskentelysi ajan.

Esimerkki

Virossa asuva kuorma-auton kuljettaja Marek on suomalaisen kuljetusliikkeen palveluksessa. Hän ajaa rahtia Suomesta Ruotsiin ja edelleen Tanskan kautta Saksaan. Koska Marek ei työskentele ollenkaan asuinmaassaan Virossa, sosiaaliturvasta vastaava maa määräytyy työnantajan kotipaikan mukaan. Suomi vastaa sosiaaliturvasta. Työntekijälle pitää hakea Eläketurvakeskuksesta todistus A1.

Merityöntekijät

Merityöntekijä, joka tulee EU- tai Eta-maista tai Sveitsistä ja työskentelee Suomen lipun alla purjehtivalla aluksella, kuuluu yleensä Suomen sosiaaliturvaan riippumatta siitä, asuuko hän vakinaisesti Suomessa. Edellytyksenä on se, että työ kestää vähintään neljä kuukautta ja täytät työskentelyn vähimmäisedellytykset.

Jos muutat Suomeen asumaan mutta toimit toisen EU- tai Eta-maan lippua käyttävällä aluksella, kuulut lippuvaltion sosiaaliturvaan. Et voi samaan aikaan kuulua Suomen sosiaaliturvaan, vaikka asuisit täällä vakinaisesti. Jos taas asut Suomessa ja myös palkkasi maksavan yrityksen kotipaikka on täällä, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan, vaikka työskenteletkin toisen jäsenvaltion lippua käyttävällä aluksella. Sinun on haettava A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevana merityöntekijänä pääset yleensä Suomen sosiaaliturvaan, jos muutat Suomeen vakinaisesti.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yhdessä EU- tai Eta-maassa mutta asuu toisessa jäsenvaltiossa, johon hän palaa päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvaan riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asut.

Jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työskentelysi täyttää vähimmäisedellytykset, kuulut Suomen sosiaaliturvaan riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asut. Tietyissä tilanteissa voit saada etuuksia (esim. työttömyysturva ja sairaanhoito) myös asuinmaastasi.