Betalningsförbindelser inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Betalningsförbindelser i samband med grundläggande utkomststöd

En betalningsförbindelse är en handling genom vilken FPA förbinder sig att helt eller delvis betala kostnaderna för en produkt eller tjänst som du ska få. Den som tar emot en betalningsförbindelse (t.ex. ett apotek eller en livsmedelsaffär) fakturerar FPA för kostnaderna.

En betalningsförbindelse kan beviljas dig eller dina familjemedlemmar. Betalningsförbindelsen skickas per post tillsammans med beslutet. En betalningsförbindelse som du får för inköp av läkemedel skickas elektroniskt direkt till apoteket.

Det står på betalningsförbindelsen hur länge den gäller.

Betalningsförbindelser kan beviljas för följande utgifter:

 • livsmedel
  • ingår i grunddelen och minskar beloppet av det grundläggande utkomststöd som betalas in på ditt konto
 • läkemedelskostnader
 • kostnader för glasögon
 • tandprotetisk behandling
 • resekostnader
  • resekostnader i anslutning till umgänge med barn
  • resekostnader som hänför sig till den offentliga hälso- och sjukvården
  • eventuella kostnader för resor inom landet i samband med anskaffning av identitetshandlingar
 • identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling
  • pass, identitetskort eller någon annan motsvarande identitetshandling
 • uppvärmningskostnader (olja eller ved)
 • flyttkostnader
 • hyresgaranti
 • säkerhet för elavtal
 • hemförsäkring.

Så här använder du en betalningsförbindelse

Betalningsförbindelsen skickas i regel per post hem till dig. Betalningsförbindelsen fungerar som betalningsmedel i butiken eller hos serviceproducenten. Du måste styrka din identitet när du använder en betalningsförbindelse. Inga växelpengar ges när man använder betalningsförbindelser.

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande handläggs den samma vardag som den kommit in till FPA eller vardagen därpå. I sådana situationer kontaktar FPA dig per telefon för att komma överens om hur betalningsförbindelsen ska levereras. I brådskande situationer kan man komma överens om att betalningsförbindelsen kan hämtas på FPA:s serviceställe under tjänstetid (kl. 8–16) fastän servicestället inte är öppet för kunder då.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023