Beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet (till exempel utgifter för mat och kläder). Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem.

År 2024 är grunddelen för ensamstående 587,71 euro/månad.

I tabellen kan du se hur man räknar ut grunddelen för andra än för ensamstående.

Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger normen. Lagändringen träder i kraft 1.4.2024.

Läs mer

Grunddelens belopp år 2024
Grunddel euro/mån.
Ensamstående utan barn587,71
Personer över 18 år som bor i gemensamt hushåll 499,55
Ensamförsörjare 669,99
Personer över 18 år som bor hos sin förälder/sina föräldrar 429,03

Barn i åldern 10-17 år: 1:a barnet i syskonskaran 

411,40

Barn i åldern 10-17 år: 2:a barnet i syskonskaran 382,01
Barn i åldern 10-17 år: 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn 352,63

Barn under 10 år: 1:a barnet i syskonskaran

370,26

Barn under 10 år: 2:a barnet i syskonskaran340,87
Barn under 10 år: 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn 311,49


Grunddelens belopp bestäms i lagen om utkomststöd. Beloppen justeras årligen enligt folkpensionsindex.

Uppskatta beloppet av utkomststödet med vår räknare

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd kan du med hjälp av vår räknare ta reda på om du eller din familj har rätt till utkomststöd och hur mycket stöd ni kan få.

Läs mer

Senast ändrad 15.3.2024