Så här söker du ändring i ett beslut om grundläggande utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du ändring i ett beslut om grundläggande utkomststöd

Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt kan du ansöka om justering hos FPA eller begära omprövning hos Centret för omprövning.

Ta först reda på om beslutet kan justeras hos FPA

Innan du gör en begäran om omprövning ska du ta reda på om beslutet kan justeras hos FPA. Du kan ansöka om justering genom att kontakta FPA och berätta att beslutet är felaktigt. FPA kan justera beslutet om det innehåller klara fel eller om det har fattats utgående från bristfälliga uppgifter. En justering av beslutet hos FPA går snabbare än behandlingen av en begäran om omprövning.

Om till exempel en bilaga har saknats i din ansökan och alla utgifter därför inte har beaktats i beslutet, behövs ingen begäran om omprövning. Du kan lämna in bilagorna i MittFPA eller direkt till närmaste FPA-serviceställen. Skriv ditt namn och din personbeteckning på bilagan. FPA kontrollerar ditt beslut och beaktar de utredningar som du har lämnat in.

Överklagande av välfärdsområdets beslut om utkomststöd

Om du är missnöjd med ett beslut som välfärdsområdet fattat om kompletterande eller förebyggande utkomststöd, kan du begära omprövning av beslutet hos välfärdsområdet. Välfärdsområdets beslut kan i sin tur överklagas hos förvaltningsdomstolen och i vissa fall hos högsta förvaltningsdomstolen.