Utbetalning av grundläggande utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utbetalning av grundläggande utkomststöd

I regel betalar FPA in det grundläggande utkomststödet på det konto som uppgetts av den sökande eller av en person som den sökande har befullmäktigat.

Grundläggande utkomststöd betalas ut den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut ditt utkomststöd på den egentliga betalningsdagen, betalas det ut i samband med att beslutet fattas. I så fall är beloppet på ditt bankkonto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattats.

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande handläggs den samma vardag som den kommit in till FPA eller vardagen därpå. Läs mer om handläggningen.

Utbetalning i flera poster

Det grundläggande utkomststödet betalas i regel ut i sin helhet på en gång.

På din begäran kan utbetalningen också delas upp i två eller fyra lika stora delar. Betalningsdagarna är den 1:a, 9:e, 16:e och 23:e dagen i månaden. Den första posten betalas alltid ut den första bankdagen i månaden. Betalningsdagarna för de övriga posterna tidigareläggs om betalningsdagen råkar infalla på ett veckoslut eller på en helgdag.

Den som vill ha betalningen i flera poster måste avtala om detta för minst en månad åt gången. Du kan begära att ditt utkomststöd betalas ut i flera poster genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten. Du kan också kontakta något av FPA:s serviceställen eller FPA:s telefontjänst. Det minsta belopp som kan delas upp på flera betalningsposter är 80 euro.

Övriga betalningsmottagare

Grundläggande utkomststöd betalas till en intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig om domstolen eller förmyndarmyndigheten har förordnat en intressebevakare för att sköta dina ekonomiska ärenden.

I samband med det grundläggande utkomststödet kan hyran betalas direkt till hyresvärden på basis av din fullmakt eller av särskilda skäl, till exempel om betalningen av hyra har försummats. FPA kan också på din begäran betala räkningar direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Meddela i samband med ansökan om du önskar det. Läs mer om betalning av räkningar.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023