Utvecklingsskada, utvecklingsstörning, multi- eller rörelsehandikapp | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för barn och unga med utvecklingsskada, utvecklingsstörning eller multi- eller rörelsehandikapp

FPA ordnar anpassningsträning i form av familjekurser för barn och unga som har en utvecklingsskada, en utvecklingsstörning eller ett medfött multi- eller rörelsehandikapp. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en familjekurs får barnet och familjen stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får familjen också information om barnets funktionsnedsättning, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort.

Familjekurser ordnas för sju olika målgrupper. Det ordnas kurser för barn med

Dessutom ordnas det kurser för unga med

  • utvecklingsskada, utvecklingsstörning och/eller medfött multi- eller rörelsehandikapp
  • Downs syndrom
  • CP-syndrom eller annat medfött rörelsehandikapp.