Utvecklingsskada/-störning, multi- eller rörelsehandikapp, unga | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kurs för unga med utvecklingsskada, utvecklingsstörning eller medfött multi- eller rörelsehandikapp (delvis i form av familjekurs)

Kursen lämpar sig för dig, om

 • du är i åldern 15–18 år
 • du har diagnostiserats med en utvecklingsskada, en utvecklingsstörning och/eller ett medfött multi- eller rörelsehandikapp
 • din funktionsförmåga är tillräcklig för att du ska kunna delta fullt ut i kursen.

Rehabilitering ordnas för unga som har

 • Downs syndrom
 • CP-syndrom eller något annat medfött rörelsehandikapp
 • en utvecklingsskada, en utvecklingsstörning eller ett multihandikapp, till exempel
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • FASD
  • FraX-syndrom
  • 22q11.2-deletionssyndrom/duplikationssyndrom 
  • Cohens syndrom eller Kabukis syndrom
  • Cornelia de Langes syndrom
  • Cri-du-chat-syndrom
  • hydrocefalus
  • Noonans syndrom
  • Prader-Willis syndrom
  • Rubinstein-Taybis syndrom
  • Russel-Silvers syndrom
  • tuberös skleros
  • Williams syndrom
  • Wolff-Hirschorns syndrom
  • AGU
  • perisylviärt syndrom.

Kursen lämpar sig inte för unga vars funktionsnedsättning förhindrar deltagande i grupprehabilitering eller vars funktionsförmåga är på nivån för unga med svår eller mycket svår utvecklingsstörning.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”utvecklingsstörning” eller sök på namnet på diagnosen.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som funktionsnedsättningen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots funktionsnedsättningen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som funktionsnedsättningen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots funktionsnedsättningen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och genomförs i 2 perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En eller två vuxna närstående (anhöriga) kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under sammanlagt 5 dygn: 2 dygn i början av den första perioden och 3 dygn i slutet av den andra perioden.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i barnsjukdomar eller barnneurologi
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en fysioterapeut
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap)

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?