Grunddagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grunddagpenning

Grunddagpenningen är en av de två arbetslöshetsförmåner som FPA betalar ut. Om du hör till en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

Har du rätt till grunddagpenning?

Om du blir arbetslös kan du få grunddagpenning

Läs mer om villkoren för grunddagpenning för personer under 25 år.

Hur mycket kan du få i grunddagpenning?

Grunddagpenningen är 
37,21 euro/dag
Den genomsnittliga grunddagpenningen är
800,02 euro/månad

Du betalar skatt på grunddagpenningen.

Lön till exempel för deltidsarbete minskar grunddagpenningens belopp. Du får då jämkad grunddagpenning. Du kan ändå tjäna upp till 300 euro i månaden utan att det påverkar förmånsbeloppet.

Grunddagpenning betalas för 5 vardagar per vecka (också för helgdagar).

Förhöjningsdel till grunddagpenningen

Du kan få grunddagpenning med en förhöjningsdel om du har barn under 18 år att försörja eller om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Barnförhöjning i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024

Barnförhöjningarna i anslutning till grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet slopas 1.4.2024.

Läs mer

Grunddagpenningens barnförhöjning
Antal barnEuro/dag
Ett barn5,84
Två barn8,57
Tre barn eller flera11,05

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din partners minderåriga barn, om barnet bor tillsammans med dig.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan du få grunddagpenning med en förhöjningsdel. Förhöjningsdelen är 5,29 euro/dag, det vill säga i genomsnitt 111 euro/månad. Förhöjningsdel kan betalas för högst 200 vardagar.

Förmåner som dras av från grunddagpenningen

Om du har andra förmåner dras deras belopp i regel direkt av från din grunddagpenning. Om du har en förmån som betalas ut varje månad räknas beloppet per dag ut genom att beloppet för en hel månad divideras med 21,5.

Från grunddagpenningen avdras ditt eller din partners stöd för hemvård av barn.

Din partners hemvårdsstöd avdras dock inte från din grunddagpenning

 • om din partner också är arbetslös och hemvårdsstödet betalas till hen
 • om din partner sköter barnet själv och hen på grund av barnavård inte har rätt till en arbetslöshetsförmån
 • om din partner förutom hemvårdsstöd får föräldradagpenning.

Om din partner får stöd för hemvård av barn och har regelbundet deltidsarbete, studerar eller har inkomster från eget företag avdras stödet från din arbetslöshetsförmån.

Exempel

Mona är arbetslös och får grunddagpenning. Hennes partner Mathias sköter deras barn hemma och få stöd för hemvård av barn. Mathias har då och då ströjobb. Därför dras hans hemvårdsstöd av från Monas grunddagpenning. Om Matias inte skulle arbeta, skulle hans hemvårdsstöd inte dras av från Monas grunddagpenning.

Följande förmåner inverkar inte på arbetslöshetsförmånens belopp:

 • barnbidrag
 • underhållsbidrag eller underhållsstöd
 • allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare
 • utkomststöd
 • handikappförmån eller vårdbidrag för pensionstagare
 • menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller militärunderstöd
 • livränta eller tilläggsränta enligt militärskadelagen.

Uppskatta beloppet av grunddagpenningen

Gå till räknaren

Hur länge kan du få grunddagpenning?

Vid grunddagpenning tillämpas en självrisktid på 7 vardagar som börjar från den dag då du har anmält dig som arbetslös. För den här tiden får du ingen förmån. Grunddagpenning betalas för högst 400 vardagar. Om din arbetslivshistoria är kortare tid än 3 år kan du få dagpenning för högst 300 vardagar.

Om ditt arbetsvillkor har uppfyllts efter att du har fyllt 58 år, kan du få dagpenning för högst 500 vardagar. Läs mer om övriga villkor för förmånen när det gäller äldre arbetslösa.

Du kan följa hur mycket som återstår av den maximala utbetalningstiden i MittFPA.

En 7 dagars självrisktid för grunddagpenningen infaller i början av varje maximitid på 400 vardagar. Den fastställs emellertid högst en gång per år.

Efter grunddagpenningen kan du få arbetsmarknadsstöd om villkoren för stödet uppfylls. När maximitiden för grunddagpenning närmar sig begär vi automatiskt de uppgifter som behövs för att bevilja arbetsmarknadsstöd.

Om du är arbetslös, närmar dig pensionsåldern och har uppfyllt arbetsvillkoret, kan du få grunddagpenning för tilläggsdagar och komma in i den så kallade pensionsslussen. Rätten till tilläggsdagar gäller bara mottagare av grunddagpenning för löntagare, inte företagare.

Du har rätt till grunddagpenning för tilläggsdagar om du före utgången av maximitiden på 500 dagar har fyllt

 • 61 år och är född 1957–1960
 • 62 år och är född 1961–1962
 • 63 år och är född 1963
 • 64 år och är född 1964.

För grunddagpenning för tilläggsdagar krävs dessutom att du har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Grunddagpenning för tilläggsdagar betalas högst till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år. Efter det kan du få pension.

Personer som är födda 1965 eller senare kan inte få grunddagpenning för tilläggsdagar.

Så här ansöker du om grunddagpenning

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi). Grunddagpenning kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 2. Ansök om grunddagpenning i MittFPA.
 3. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Det står i blanketten vilka bilagor du behöver.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmån TT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om grunddagpenning

Till ansökan

Kom ihåg följande när du ansöker om grunddagpenning:

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in din första ansökan först efter att du har varit arbetslös i 7 dagar och självrisktiden har löpt ut.

Grunddagpenningens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas förmånen ut med 4 veckors mellanrum enligt anmälan om arbetslöshetstid.

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för grunddagpenningen är 3 månader.

Vi får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från AN-tjänster för att kunna avgöra ansökan. Du behöver alltså inte sända utlåtandet själv.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Vi använder oss av uppgifterna i registret när vi handlägger ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

FPA har inte tillgång till de bilagor som du skickat till AN-tjänster.

Meddela förändringar som inverkar på grunddagpenningen

Om du har grunddagpenning ska du meddela FPA

 • om du arbetar när du är arbetslös
 • om det föds ett barn eller om familjeförhållandena förändras på något annat sätt.

Då får du förmånen till rätt belopp och går inte miste om en förmån som du har rätt till.

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att en förmån betalas till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas senare.

Kontrollera också hur en förändring i din livssituation inverkar på andra förmåner från FPA.

Läs mer om återkrav

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 230
020 692 230

Hur står det annars till med dig?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 26.2.2024

Vad tycker du om sidan?