Ersättning för privat sjukvård och tandvård

FPA betalar ersättning när du på grund av en sjukdom besöker en privatläkare.

FPA betalar ersättning för undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerar. Sådana är till exempel fysioterapi och laboratorieundersökningar.

FPA betalar inte ersättning om du går till en privatläkare för att få ett läkarintyg till exempel för körkort, pension eller ansökan om studieplats.

Vill du veta mer kan du ringa servicenumret 020 692 224.

FPA betalar ersättning även för mun- och tandvård hos en privat tandläkare. Du kan få ersättning för en undersökning av mun och tänder hos en tandläkare vartannat kalenderår. Du kan få ersättning för en undersökning en gång per kalenderår, om din tandläkare tycker att det behövs.

FPA ersätter vanligtvis inte utgifter för tandproteser.

Ersättning för läkararvoden, undersökningar och behandling betalas enligt de taxor som FPA har fastställt. Se taxorna på FPA:s webbplats (pdf, inte på lättläst).

FPA betalar ingen ersättning för serviceavgifter.

Du får ofta ersättningen redan på mottagningen när du visar upp ditt FPA-kort. Du kan också ansöka om ersättning efteråt, om du har betalat hela avgiften.

Om du söker vård i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz får du samma ersättning för vården som du hade fått för motsvarande vård i Finland.

Läs mer om hälsovårdstjänster utomlands på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Exempel på ersättning för ett läkarbesök

Mats har besökt en privat specialistläkare. Han betalade 80 euro för besöket på läkarmottagningen.

Den ersättning som FPA har fastställt för besöket är 13,50 euro. FPA ersätter alltså 13,50 euro. Mats betalar resten själv, alltså 66,50 euro (80 − 13,50 = 66,50 euro).