Ersättning för sjukvård och tandvård - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ersättning för privat sjukvård

FPA betalar ersättning när du på grund av en sjukdom besöker en privatläkares mottagning.

FPA betalar ersättning även för undersökningar och behandlingar som har ordinerats av specialister i psykiatri, specialister i mun-och käkkirurgi eller tandläkare. Du får också ersättning för  sådana undersökningar som en psykolog gjort.

FPA betalar inte ersättning om du går till en privatläkare för att få ett läkarintyg till exempel för körkort, pension eller ansökan om studieplats.

Vill du veta mer kan du ringa servicenumret 020 692 224.

Ersättning för privat tandvård

FPA betalar ersättning även för mun- och tandvård hos en privat tandläkare.

Du kan få ersättning för en undersökning av mun och tänder hos en privat tandläkare vartannat kalenderår. Du kan få ersättning för en undersökning en gång per kalenderår, om din tandläkare tycker att det behövs.

Du får också ersättning från FPA för röntgen och laboratorieundersökningar som en privat tandläkare ordinerar.

Du får även ersättning för behandling hos en munhygienist om en privat tandläkare har ordinerat dig behandlingen.

FPA ersätter vanligtvis inte utgifter för tandproteser.

Du kan få ersättningen genast

Du får ofta ersättningen redan på mottagningen när du visar upp ditt FPA-kort. Du kan också ansöka om ersättning efteråt hos FPA.

FPA betalar ersättning högst enligt den taxa som FPA fastställt, alltså enligt maximipriset. FPA betalar ingen ersättning för serviceavgifter. Se taxorna på FPA:s webbplats (pdf, på standardspråk).

Vård utomlands

Om du söker vård i ett annat EU-land, i ett EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland kan du be om ett förhandstillstånd från FPA för vården. Du kan också söka vård utomlands helt på egen hand utan förhandstillstånd. Om du själv betalar för vården kan du efteråt ansöka om ersättning från FPA.

Läs mer om att använda hälsovårdstjänster utomlands: www.fpa.fi/kontaktpunkt

Hur mycket ersätter FPA för ett läkarbesök?

FPA ersätter 30 euro för besök hos en privatläkare. FPA ersätter 30–40 euro för ett besök hos en psykiater. Beloppet beror på besökets längd.

Om du besöker en privat specialistläkare och besöket kostar 100 euro ersätter FPA 30 euro. Resten betalar du själv, alltså 70 euro. 

Om du besöker en privat psykiater och ett besök på 20 minuter kostar 150 euro, så ersätter FPA 33 euro. Resten betalar du själv, alltså 117 euro.

Senast ändrad 16.2.2024