Ersättning för resor - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ersättning för resor

FPA betalar ersättning för en del av kostnaderna för resor till offentlig eller privat hälsovård om du har gjort resan på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA betalar resan till privat hälsovård om man kan få ersättning för vården eller om du har en betalningsförbindelse eller servicesedel från välfärdsområdet.

Vanligen får man ersättnings för det billigaste sättet att resa till det närmaste vårdstället.

FPA ersätter resor till rehabilitering om du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller från den offentliga hälso- och sjukvården.

Om en familjemedlem eller en annan person måste följa med betalar FPA ersättning även för deras resekostnader. FPA ersätter inte resor som görs endast för att hämta läkemedel på ett apotek.

Taxiresor

Om du måste använda taxi på grund av dålig hälsa eller dåliga förbindelser kan du få ersättning för taxiresorna. Om du använder taxi av hälsoskäl ska du ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Intyget heter Intyg för reseersättning (SV 67r).

I varje landskap finns det två beställningsnummer som man kan ringa för att beställa FPA-taxi. Du kan själv välja på vilket av numren du beställer resan.

När du beställer en taxi på beställningsnumret får du reseersättningen genast i taxin. Om du ringer ett annat nummer ersätter inte FPA din resa.

Beställningsnummer för taxi:
www.fpa.fi/sa-har-bestaller-du-taxi

Se dina resekostnader:
www.fpa.fi/mittfpa

Självrisk för resor

Självrisken för resor är 25 euro per resa i en riktning. Om din resa kostar mer än 25 euro, ersätter FPA den summa som går över 25 euro.

Årssjälvrisken är 300 euro per år. Om du under ett kalenderår betalar mer än så för resor ersätter FPA dina resor under resten av året.

Om du åker taxi behöver du inte ansöka om ersättning för resor som kostar mindre än 25 euro.
FPA räknar med dem i årssjälvrisken, om du har beställt taxin på beställningsnumret i ditt landskap.
Om du färdas på något annat sätt än med taxi ska du ansöka om ersättning också för resor som kostar mindre än 25 euro. Då räknar FPA med dem i årssjälvrisken.

Ersättning för övernattning

Om du till exempel på grund av besvärliga trafikförbindelser måste övernatta på den ort där du får vård kan du få övernattningspenning. Den är högst 20,18 euro per dygn.

Senast ändrad 4.7.2023