Ersättning för resor

FPA betalar ersättning för en del av kostnaderna för resor till offentlig eller privat hälsovård om du har gjort resan på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA ersätter också resor till rehabilitering om du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller från den offentliga hälso- och sjukvården. Vanligen får man ersättning för det billigaste sättet att resa till det närmaste vårdstället.

Om en familjemedlem eller en annan person måste följa med betalar FPA ersättning även för deras resekostnader.

FPA ersätter inte separata resor för att hämta läkemedel från ett apotek.

Ersättning för övernattning

Om du till exempel på grund av besvärliga trafikförbindelser måste övernatta på den ort där du får vård kan du få övernattningspenning. Den är högst 20,18 euro per dygn.

Självrisk för resor

Den självrisk som du själv måste betala är 25 euro per resa i en riktning. Det betyder att om din resa kostar mer än 25 euro, ersätter FPA summan som går över 25 euro. Om din resa kostar 25 euro eller mindre, betalar du resan själv.

Ansök ändå om ersättning även för resor som kostar mindre än 25 euro och som du har betalat själv. FPA räknar med dem i årssjälvrisken. Årssjälvrisken betyder att om du under ett kalenderår själv betalar sammanlagt 300 euro för resor betalar FPA dina resor under resten av året.

Taxiresor

Om du måste använda taxi på grund av dålig hälsa eller dåliga förbindelser kan du få ersättning för taxiresorna. Om du använder taxi på grund av dålig hälsa ska du ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Intyget heter Intyg för reseersättning (SV 67r).

Använd det regionala beställningsnumret i ditt landskap när du beställer taxi. Då får du ersättningen redan i taxibilen. Om du beställer taxi från ett annat nummer kan du inte få ersättning från FPA.

Den självrisk som du själv måste betala är 25 euro per resa i en riktning. Också resor som kostar mindre än 25 euro registreras och räknas med i årssjälvrisken.

Läs mer om taxiresor på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Du hittar de regionala beställningsnumren på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Du kan följa dina sammanlagda resekostnader under året i FPA:s e-tjänst (inte på lättläst).

Läs mer