Ersättning för läkemedel - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ersättning för läkemedel

Du kan få ersättning från FPA för sådana läkemedel som du har fått recept för av en läkare eller sjukskötare på grund av en sjukdom som du har.

I bilden beskrivs hur mycket av ett läkemedelspris som man kan få ersättning för. Du får FPA-ersättning för läkemedlen när du har betalat hela initialsjälvrisken. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår. Du betalar själv för läkemedlen upp till 50 euro. Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Efter att du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du läkemedelsersättning. Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris. För vissa läkemedel kan du få en specialersättning som är större än den vanliga ersättningen. Den lägre specialersättningen är 65 procent. Den högre specialersättningen är 100 procent, och du betalar 4,50 euro för läkemedlet. Om du själv betalat mer än medicintaket som är 627 euro för läkemedlen, får du tilläggsersättning. Tilläggsersättningen är 100 procent, och du betalar bara 2,50 euro för varje läkemedel du köper.

Referenspriser och att byta till ett billigare läkemedel

För en del läkemedel har man bestämt ett referenspris. Läkemedlets försäljningspris kan vara högre än referenspriset. Du kan få ersättning högst enligt referenspriset.

Om du vill kan apoteket byta ut ett läkemedel mot ett motsvarande läkemedel som är billigare. Apoteket får ändå inte byta ut läkemedlet om den som skrev receptet har förbjudit att läkemedlet byts ut.

Om ditt läkemedel inte har ett referenspris får du ersättning enligt försäljningspriset.

Exempel på hur referenspriserna fungerar

Din läkare har skrivit ut ett läkemedel som kostar 30 euro. Läkemedlets referenspris är 10 euro. Du får en ersättning som är 40 procent av referenspriset på 10 euro. Din ersättning blir alltså 4 euro. Du betalar själv resten, alltså 26 euro.

På apoteket finns det ändå ett likadant läkemedel som är billigare. Läkemedlet kostar bara 10 euro. Om du väljer det är din ersättning 4 euro, och du betalar själv bara 6 euro.

Köpa läkemedel utomlands

Om du tänker köpa ett läkemedel i ett annat EU- eller EES-land, kan du be att din läkare i Finland skriver ut ett recept för inköp av läkemedlet utomlands.

Om du köper läkemedel i Estland, Kroatien, Polen,  Portugal eller Spanien kan du också använda finländska elektroniska recept.

Du kan ansöka om ersättning hos FPA efter att du köpt läkemedlet. Du kan få ersättning om det är ett sådant läkemedel som FPA betalar ersättning för i Finland.

Mer information på nätet

FPA betalar inte ersättning för alla läkemedel. Information om läkemedel som FPA betalar ersättning för finns på nätet (på standardspråk).

På nätet (på standardspråk) kan du följa hur mycket du redan har betalat för läkemedel under året.

Läs mer

Senast ändrad 29.1.2024