Ersättning för läkemedel

Du kan få ersättning från FPA för sådana läkemedel som du har fått recept för av en läkare eller sjukskötare på grund av en sjukdom som du har. Du får ersättning efter att taket för initialsjälvrisk nåtts. Initialsjälvrisken för läkemedel är 50 euro per år.

FPA betalar inte ersättning för alla läkemedel.

På FPA:s webbplats kan du se vilka läkemedel som man kan få ersättning för (inte på lättläst).

Apoteket och FPA vet hur mycket av initialsjälvrisken som du redan har betalat. När du har köpt läkemedel för över 50 euro, drar apoteket av den del av priset som FPA står för. Resten av priset betalar du själv.

Referenspriser och att byta till ett billigare läkemedel

För en del läkemedel har man bestämt referenspriser. Läkemedlets försäljningspris kan vara högre än referenspriset. FPA betalar ändå ersättning enligt referenspriset.

Om du vill kan apoteket byta ut det läkemedel som står på receptet mot ett motsvarande läkemedel som är billigare. Apoteket får ändå inte byta ut läkemedlet om den som skrev receptet har förbjudit att läkemedlet byts ut.

Om ditt läkemedel inte har ett referenspris får du ersättning enligt försäljningspriset.

Exempel på hur referenspriserna fungerar

Din läkare har skrivit ut ett läkemedel som kostar 30 euro. Läkemedlets referenspris är 10 euro.

Du får en ersättning som är 40 procent av referenspriset på 10 euro. Din ersättning blir alltså 4 euro. Du betalar själv resten, alltså 26 euro.

På apoteket finns det ändå ett likadant läkemedel som är billigare. Det kostar bara 10 euro. Om du byter ditt läkemedel till det billigare alternativet är din ersättning 4 euro, och du betalar själv bara 6 euro.

Specialersättning

För vissa läkemedel kan du få en specialersättning som är större än grundersättningen. Du kan få specialersättning för vissa läkemedel som du behöver om du har en svår eller långvarig sjukdom. Du ska ansöka om rätt till specialersättning hos FPA. För ansökan behöver du ett läkarutlåtande B av din läkare.

FPA betalar också ersättning för vissa näringspreparat. Du kan få ersättning till exempel om du är allergisk mot komjölk eller har störningar i ämnesomsättningen. Du ska ansöka om rätt till ersättning för näringspreparat hos FPA. För ansökan behöver du ett läkarutlåtande B av din läkare.

Stora läkemedelskostnader

Om du måste köpa mycket läkemedel kan du få tilläggsersättning för kostnaderna. Du får tilläggsersättningen om du under ett år betalar mer än 580 euro för läkemedel.

Under resten av året betalar du bara 2,50 euro för ett läkemedel även om det är dyrare än så.

I FPA:s e-tjänst kan du följa hur mycket du redan har betalat för läkemedel under året  (inte på lättläst).

Recept fö att köpa läkemedel utomlands

Om du tänker köpa läkemedel i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz kan du be att din läkare skriver ut ett recept för inköp av läkemedel utomlands.
Du kan ansöka om ersättning hos FPA efter att du köpt läkemedlet. Du kan få ersättning om det är ett sådant läkemedel som FPA betalar ersättning för i Finland.

Läs mer