Företagshälsovård

En arbetsgivare ska ordna förebyggande företagshälsovård för alla sina arbetstagare. Till exempel genom hälsoundersökningar följer man upp arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Målet är att arbetstagarnas ska kunna fortsätta arbeta.

Du får närmare information om företagshälsovården av din arbetsgivare. Arbetsgivare kan ansöka om ersättning hos FPA för en del av sina kostnader för företagshälsovården.

Företagares företagshälsovård

Privatföretagare kan ordna företagshälsovård för sig själv. Det är ändå alltid frivilligt att göra det.

En företagare som har anställda måste ordna företagshälsovård för sina anställda. Företagaren kan ansöka om ersättning hos FPA för kostnaderna för företagshälsovården.

Läs mer om företagshälsovård på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Om du vill veta mer kan du också ringa servicenumret 020 692 224.