Företagshälsovård - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Företagshälsovård

En arbetsgivare ska ordna förebyggande företagshälsovård för alla sina arbetstagare.

Till exempel genom hälsoundersökningar följer man upp arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Målet är att arbetstagarnas ska kunna fortsätta arbeta.

Du får närmare information om företagshälsovården av din arbetsgivare.

Företagares företagshälsovård

Privatföretagare kan ordna företagshälsovård för sig själva. Det är ändå frivilligt att göra det.

En företagare som har anställda måste ordna företagshälsovård för sina anställda. Företagaren kan ansöka om ersättning hos FPA för kostnaderna.

Läs mer om företagshälsovård på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Om du vill veta mer kan du också ringa servicenumret 020 692 224.

Senast ändrad 4.7.2023