Företagshälsovård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Företagshälsovård

Syftet med företagshälsovård är att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Dessutom ska företagshälsovården främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga samt verksamheten bland de anställda.

Arbetstagare

Som arbetstagare har du rätt till förebyggande företagshälsovård som bekostas och ordnas av arbetsgivaren. Att ordna sjukvård är frivilligt för arbetsgivaren.
Kontrollera på din arbetsplats hurdan företagshälsovård du kan få. Arbetstagarna kan påverka företagshälsovården på sin arbetsplats genom samarbetsförfarandet (Arbetsgivare).

Företagare

Om du vill kan du själv ordna

  • förebyggande företagshälsovård. Du kan ordna din företagshälsovård vid välfärdsområdet, en privat läkarcentral eller hos en företagshälsovårdsutbildad person som är självständig yrkesutövare.
  • sjukvård på allmänläkarnivå som en del av företagshälsovården, om du ordnar vården hos samma serviceproducent som du ordnat förebyggande företagshälsovård hos.

FPA ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovård.

Arbetsgivare

Om du är arbetsgivare måste du ordna förebyggande företagshälsovård för dina arbetstagare. I anslutning till den kan du dessutom ordna sjukvård på allmänläkarnivå. FPA ersätter en del av kostnaderna per räkenskapsperiod.

Läs mer

Senast ändrad 6.10.2023