Puäʹresvuõttjeältõk | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Puäʹresvuõttjeältõk

Puäʹresvuõttjeältõk vuäitt leeʹd reâuggjeältõk, narodjeältõk leʹbe kuhttu.

Jõs puäʹresvuõttjeältõõǥǥad määuʹset narodjeältõkkân, tõt älgg 65 eeʹjj ââʹjjest.

Jõs leäk jälstam leʹbe reâuggam ålggjânnmin, puäʹresvuõttjeältõõǥǥ mieʹrr vuäitt pääʹcced uʹccen. Vuäitak kuuitâǥ vuäǯǯad jeältõõǥǥ ålggjânnmin.

Ouddmiârkk jeältõõǥǥin

Ǩiurrâl da Kaiʹssi lie veänccõõttâm. Suäna lie kuhttu puäʹresvuõttjeältõõǥǥâst.

Ǩiurrâl vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 1 450 euʹrred määnpââʹjest. Son ij vuäǯǯ narodjeältõõǥǥ ij-ǥa staanjeältõõǥǥ.

Kaiʹssi lij håiddam kuuʹǩǩ päärnaid dååma. Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 500 euʹrred määnpââʹjest da narodjeältõõǥǥ nuʹt 475 euʹrred määnpââʹjest. Kaiʹssi nääiʹt vuäǯǯ jeältõõǥǥ õhttsiʹžže nuʹt 975 euʹrred määnpââʹjest. Suʹnne ij kuul staanjeältõk, ko puåtti lie šuurab ko staanjeältõõǥǥ puåđraaj.

Looǥǥ lââʹzz puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ooccmest (lääddas).

Jeältõʹǩǩe ääiʹjben

Jõs tuʹst lij vuõiggâdvuõtt narodjeältõʹǩǩe, vuäitak mieʹrreed, vääldak-a tõn ooudbeäʹlnn ouddâl ǥu teâudak 65 eeʹǩǩed. Tän kooččât ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõkkân.

Jõs leäk šõddâm ouddâl eeʹjj 1962 , vuäitak väʹldded ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ääiʹjmõsân 64-ekksiʹžžen.

Ääiʹjuum jeältõk lij põõššjen uuʹccab ǥu 65 eeʹjj ââʹjjest aʹlǧǧi narodjeältõk. Jeältõk occan 0 , 4 proseeʹnt juõʹǩǩ ääiʹjuum määnpââʹjest, koin ääiʹjääk tõn. Kannat seʹlvted ouddǩiõʹtte, mõõn šoora ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõk leʹčči

Ouddmiârkk jeältõõǥǥ ääiʹjummšest

Jååffaž kuâđđai reâuggjeältõʹǩǩe 64-ekksiʹžžen. Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 700 euʹrred määnpââʹjest.

Jååffaž ååcc lââʹssen narodjeältõõǥǥ ääiʹjuum 1 iiʹjjin. Narodjeältõk lij ääiʹjummuž diõtt 3,6 proseeʹnt (nuʹt 17 euʹrred määnpââʹjest) uuʹccab ǥu tõt leʹčči Jååffže 65 eeʹjj ââʹjjest.

Jååffaž jäälast õhttu.

Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ lââʹssen narodjeältõõǥǥ nuʹt 442 euʹrred määnpââʹjest.

Jeältõʹǩǩe mâʹŋŋlõbân

Tuʹst ij taarbâž ooccâd jeältõõǥǥ võl 65-ekksiʹžžen. Vuäitak âʹte mââʹjeed leʹbe seʹrdded mâʹŋŋlõbân jeältõõǥǥ älggmõõžž. Tõt pââʹjad jeältõõǥǥ. Jeältõk pâjjan 0 , 6 proseeʹnt juõʹǩǩ määnpââʹjest, koin mââʹjääk tõn.

Reâuǥteʹmesvuõtt da jeältõk

Jõs leäk reâuǥtem da ââlda jeältõkââʹjj, vuäitak piâssâd nuʹt sarnnum jeältõk-ǩiâinnu. Jeältõk-ǩeâinn miârkat, što vuäǯǯak reâuǥteʹmesvuõttpeiʹvvtieʹǧǧ, poka ooʒʒak puäʹresvuõttjeältõõǥǥ.

Jõs leäk šõddâm ouddâl 1962 , tuʹst vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt ooccâd puäʹresvuõttjeältõõǥǥ 64-ekksiʹžžen.

Tän vueʹjjest jeältõk ij occan. Muđoi vuäǯǯak reâuǥteʹmesvuõttpeiʹvvtieʹǧǧ 65-ekksa räjja.

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?