Vanhuuseläke

Vanhuuseläke voi olla työeläkettä, kansaneläkettä tai molempia. Kansaneläkkeenä maksettava vanhuuseläke alkaa 65 vuoden iässä.

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, vanhuuseläkkeen määrä voi jäädä pieneksi.

Esimerkki eläkkeistä

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. He ovat molemmat vanhuuseläkkeellä.

Kalle saa työeläkettä 1 300 e/kk. Hän ei saa kansaneläkettä eikä takuueläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä 500 e/kk ja kansaneläkettä noin 370 e/kk. Kaisa saa siis eläkettä yhteensä noin 870 e/kk. Hänelle ei kuulu takuueläkettä.

Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Eläkkeen varhentaminen

Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna eli aikaistettuna vanhuuseläkkeenä ennen kuin täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958, voit ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen 63 vuotiaana.

Jos olet syntynyt vuonna 1958–1961, voit ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen 64-vuotiaana.

Varhennettu eläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla aikaistat sitä. Kannattaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke olisi.

Esimerkki eläkkeen varhentamisesta

Maija jää työeläkkeelle 63 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä. Hän saa työeläkettä 700 e/kk. Maija hakee lisäksi kansaneläkkeen varhennettuna 1 vuodella ja 3 kuukaudella. Kansaneläke on varhentamisen takia 6 prosenttia (noin 20 e/kk) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä.

Maija asuu yksin.

Hän saa työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä noin 320 e/kk.

Eläkkeen lykkääminen

Sinun ei tarvitse hakea eläkettä vielä 65-vuotiaana. Voit siis lykätä eli siirtää myöhemmäksi eläkkeen alkamista. Se korottaa eläkettä. Eläke suurenee 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta siirrät sitä myöhemmäksi.

Työttömyys ja eläke

Jos olet työtön ja lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen eli saada työttömyyspäivärahaa, kunnes haet vanhuuseläkettä.

Jos olet syntynyt vuonna 1958–1961, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 64-vuotiaana.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana.

Tässä tapauksessa eläke ei pienene. Muuten saat työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka.