Vanhuuseläke

Vanhuuseläke voi olla työeläkettä, kansaneläkettä tai molempia. Kansaneläkkeenä maksettava vanhuuseläke alkaa 65 vuoden iässä.

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, vanhuuseläkkeen määrä voi jäädä pieneksi. Saatat kuitenkin saada eläkettä ulkomailta.

Esimerkki eläkkeistä

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. He ovat molemmat vanhuuseläkkeellä.

Kalle saa työeläkettä 1350 euroa kuukaudessa. Hän ei saa kansaneläkettä eikä takuueläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä 500 euroa kuukaudessa ja kansaneläkettä noin 408 euroa kuukaudessa. Kaisa saa siis eläkettä yhteensä noin 908 euroa kuukaudessa. Hänelle ei kuulu takuueläkettä, koska tulot ovat suuremmat kuin takuueläkkeen tulorajat.

Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Eläkkeelle aikaisemmin

Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna eli aikaistettuna vanhuuseläkkeenä ennen kuin täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958, voit ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen 63- vuotiaana.

Jos olet syntynyt vuonna 1958–1961, voit ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen 64-vuotiaana.

Varhennettu eläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla aikaistat sitä. Kannattaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke olisi.

Esimerkki eläkkeen varhentamisesta

Maija jää työeläkkeelle 64-vuotiaana. Hän saa työeläkettä 700 euroa kuukaudessa. Maija hakee lisäksi kansaneläkkeen varhennettuna 1 vuodella. Kansaneläke on varhentamisen takia 4,8 prosenttia (noin 17 euroa kuukaudessa) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä.

Maija asuu yksin.

Hän saa työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä noin 365 euroa kuukaudessa.

Eläkkeelle myöhemmin

Sinun ei tarvitse hakea eläkettä vielä 65-vuotiaana. Voit siis lykätä eli siirtää myöhemmäksi eläkkeen alkamista. Se korottaa eläkettä. Eläke suurenee 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta siirrät sitä myöhemmäksi.

Työttömyys ja eläke

Jos olet työtön ja lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen eli saada työttömyyspäivärahaa, kunnes haet vanhuuseläkettä.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana.

Jos olet syntynyt vuonna 1958–1961, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 64-vuotiaana.

Tässä tapauksessa eläke ei pienene. Muuten saat työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka.