Vanhuuseläke Kelasta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhuuseläke Kelasta

Kelan vanhuuseläke on kansaneläkkeen eläkelaji, joka on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeen ikäraja on sidottu työeläkelakien mukaiseen eläkeikään. Tarkista oma eläkeikäsi työeläke.fi-sivuston laskurilla.

Muut edellytykset vanhuuseläkkeen saamiseen ovat:

  1. Asut tai olet asunut Suomessa vähintään laissa edellytetyn 3 vuoden ajan. Myös toisessa EU- tai ETA-maassa asuminen voidaan ottaa huomioon.
  2. Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan.

Kela myöntää vanhuuseläkkeen ikärajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika on 6 kuukautta.

Jos saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä, Kela muuttaa sen ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun eläkeikäraja täyttyy. Tällöin eläkkeen määrä voi muuttua, jos alat saada jotakin uutta eläkettä tai työeläkkeisiin tulee muutoksia.

Lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työelämässä.

Jos haluat lykätä vanhuuseläkkeen alkamaan 65 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, eläkettäsi korotetaan

  • 0,6 %, jos olet syntynyt ennen vuotta 1962
  • 0,4 %, jos olet syntynyt vuonna 1962 tai sen jälkeen.

Korotus tulee jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläkkeen alkaminen lykkääntyy. Korotuksella ei ole ylärajaa. Eläkettä ei kuitenkaan koroteta kuukausilta, joilta hakijalla ei ole oikeutta saada kansaneläkettä. Oikeutta ei ole, jos esimerkiksi asut ulkomailla sen jälkeen, kun olet täyttänyt 65 vuotta.

Kelan etuudet vanhuuseläkkeellä ja oikeus Suomen sosiaaliturvaan

Vanhuuseläkkeen ohella voit saada lapsikorotusta, eläkettä saavan hoitotukea, rintamalisiä ja eläkkeensaajan asumistukea. Lisäksi voit saada lääkekorvauksia, sairaanhoidon korvauksia ja matkakorvauksia julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon.

Jos muutat eläkeiässä Suomeen, tarkista Kelasta oikeutesi sosiaaliturvaan. Et voi saada kansaneläkettä, ellet ole asunut Suomessa ennen 65 vuoden ikää tai eläkkeelle jäämistä. Sinulla voi kuitenkin olla oikeus takuueläkkeeseen, jos ulkomailta saamasi eläkkeet jäävät erittäin pieniksi.

Muuttaminen ulkomaille voi vaikuttaa eläkkeen ja muun sosiaaliturvan saamiseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.4.2024