Ålderspension | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Ålderspension

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Ålderspensionen kan vara arbetspension eller folkpension eller både och. Ålderspensionen i form av folkpension börjar betalas vid 65 års ålder.

Om du har bott eller arbetat utomlands, kan din ålderspension bli liten. Det kan ändå hända att du får pension från utlandet.

Läs mer om ansökan om ålderspension (på standardspråk).

Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut din pension som förtida ålderspension innan du fyller 65 år.

Om du är född före år 1958 kan du få förtida ålderspension tidigast när du är 63 år.

Om du är född år 1958–1961 kan du få förtida ålderspension när du är 64 år.

Den förtida pensionen blir varaktigt mindre än den pension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskar 0,4 procent för varje månad som du väljer att ta ut pension innan du fyller 65 år. Det lönar sig att i god tid ta reda på hur stor den förtida pensionen blir.

Du behöver inte ansöka om pension genast när du är 65 år. Om du väljer att gå i pension senare blir din pension högre. För varje månad som du skjuter fram tidpunkten för din pension ökar pensionen med 0,6 procent.

Om du är arbetslös och nära pensionsåldern kan du ha rätt att få arbetslöshetsdagpenning innan du ansöker om ålderspension. Det kallas pensionssluss.

Om du är född före år 1958 kan du ha rätt att ansöka om ålderspension när du är 62 år.

Om du är född år 1958-1961 kan du ha rätt att ansöka om ålderspension när du är 64 år.

I sådana fall minskar inte pensionen. I övriga fall får du arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65 år.

Senast ändrad 20.6.2024