Pensioner | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Pensioner

Man kan få pension i många livssituationer.

Du kan få pension när du uppnår pensionsåldern. Före pensionsåldern kan du få pension på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet. Familjepension kan du få om en nära anhörig dör.

Arbetspensionsanstalterna och FPA betalar ut pensioner.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Pensioner kan man få från arbetspensionsanstalterna och FPA. Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension. Arbetspensionen grundar sig på lön och andra arbetsinkomster. Om din arbetspension är liten kan du få pension även från FPA.

Arbetspensionsanstalterna och FPA betalar ut pensioner i tre olika situationer.

Du kan få pension när du uppnår pensionsåldern.

Före pensionsåldern kan du få pension på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

Du kan också få familjepension om en nära anhörig dör.

Utöver pension kan FPA också betala:

  • barnförhöjning
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • fronttillägg och extra fronttillägg
  • utkomststöd.

Arbetspensionen är den vanligaste pensionen. När du arbetar tjänar du in arbetspension. Det finns många olika arbetspensionsanstalter som sköter arbetspensionerna. Du och din arbetsgivare har under årens lopp betalat arbetspensionsavgifter. Hur stor din pension blir beror på hur mycket du har tjänat in under ditt arbetsliv.

Privatföretagare har betalat sina pensionsavgifter till en pensionsanstalt som de själva valt. Lantbruksföretagare har betalat pensionsavgifter till sin pensionsanstalt, LPA.

Mer information om arbetspensionen får du

  • hos din egen arbetspensionsanstalt
  • hos Pensionsskyddscentralen
  • på nätet: www.arbetspension.fi (inte på teckenspråk).

Ansök om pensioner och andra stöd via FPA. Du kan också ansöka om pension och stöd med en pappersblankett. Du kan hämta blanketten på en FPA-byrå eller skriva ut den på nätet.

När du ansöker om barnförhöjning, eferlevandepension eller barnpension hos FPA ska du göra det med en pappersblankett. Du kan skicka blanketten till FPA per post. Du kan också fotografera blanketten och skicka in den via MittFPA.

En ansökan om pension kan du också lämna in till vilken pensionsanstalt som helst.

Ålderspension och garantipension från FPA kan du ansöka om också per telefon eller muntligt på en FPA-byrå.

Ansök om ålderspension några månader innan du tänker gå i pension.

FPA kan betala pension i eferhand för högst 6 månader.

Få en uppskattning av din pension på förhand

Om du på förhand vill ta reda på om du kan få folkpension kan du be om en uppskattning av din arbetspension hos din egen pensionsanstalt.

Du kan också hämta arbetspensionsutdraget på nätet (arbetspension.fi, på standardspråk).

Via webbplatsen kommer du till e-tjänsten hos din egen pensionsanstalt. Efer det kan du be att FPA gör en uppskattning av folkpensionen och räknar ut om du kan få garantipension.

Vill du veta mer kan du kontakta FPA:s kundservice.

Vad tycker du om sidan?