Sjukpension | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Sjukpension

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Om du är sjukskriven länge får du vanligen först sjukdagpenning.

När du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar, får du ett brev från FPA med information om rehabilitering och pension. Du kan också bli kallad till ett möte hos FPA för att diskutera hur din arbetsförmåga kunde förbättras.

Invalidpension eller sjukpension kan man i allmänhet få först då man har fått sjukdagpenning i cirka ett år.

FPA betalar sjukpension och arbetspensionsanstalterna betalar invalidpension. Du kan ansöka om både invalidpension och sjukpension med samma blankett och samma läkarutlåtande.

Läs mer om ansökan om sjukpension (på standardspråk).
 

Du kan få sjukpension om du är 16–64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. 

För personer som har fyllt 60 år och som varit länge i arbetslivet är det lättare att få sjukpension än för yngre.

Om du är permanent blind eller rörelsehindrad har du alltid rätt till sjukpension, också om du arbetar. Men för att du ska kunna få sjukpension får dina övriga inkomster som inverkar på folkpensionen inte överskrida inkomstgränsen för folkpension.

När du fyller 65 år ändrar FPA din sjukpension till ålderspension. Det här påverkar i allmänhet inte den summa pengar som du får i pension.

Läs exemplen på en pensionstagares inkomste (på standardspråk).
 

Om du redan innan du fyller 15 år har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du få sjukpension när du fyller 16 år. I allmänhet är det ändå så att de som är under 20 år inte får sjukpension. I stället kan unga personer få yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning.

Målet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att hjälpa dig att få ett arbete. Du får en personlig studie- och rehabiliteringsplan. Den görs upp tillsammans med din vårdnadshavare och olika sakkunniga. 

I stället för sjukpension får du då rehabiliteringspenning för unga. Den är minst 31,99 euro per dag. Dessutom kan du få handikappbidrag.

Sjukpension kan också betalas för en viss tid. I så fall kallas pensionen rehabiliteringsstöd. Du kan få rehabiliteringsstöd för den tid då du får vård eller rehabilitering.

För att du ska kunna få rehabiliteringsstöd måste du ha en vård- och rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsstödet är lika stort som sjukpensionen och det betalas på samma grunder.

Läs mer om ansökan om rehabiliteringsstöd (på standardspråk)

Även om du har sjukpension kan du också arbeta, men inte så mycket.

Om du arbetar ska du meddela det till FPA och till din arbetspensionsanstalt. FPA betalar sjukpension så länge som du inte tjänar mer än 976 euro per månad.

Om du jobbar regelbundet och tjänar mer än 976 euro per månad kan du lämna din pension vilande i högst 2 år. Då får du ingen pension. Du behöver ändå inte ansöka om pension på nytt om du slutar arbeta innan det har gått 2 år.

Om du lämnar alla dina pensioner vilande och tidigare har fått vårdbidrag för pensionstagare får du utöver din lön också det högsta handikappbidraget från FPA. Det är 492,76 euro per månad. Du betalar ingen skatt på handikappbidraget. Om du får både folkpension och arbetspension, måste du lämna båda pensionerna vilande.

Om du slutar arbeta ska du genast meddela det till FPA. Då börjar FPA betala ut din pension igen.

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?