Pensioner som FPA betalar | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Pensioner som FPA betalar

Om du inte får någon arbetspension eller om din arbetspension är liten får du folkpension från FPA. FPA betalar också garantipension om dina övriga pensioner är mycket små eller om du inte alls får någon annan pension.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Du kan få full folkpension bara om din arbetspension är mindre än cirka 66 euro per månad. Om din arbetspension är större får du mindre folkpension eller ingen folkpension alls. 

Full folkpension är 775,70 euro per månad. För gifta och sambor är fullt belopp 692,54 euro per månad.

Folkpensionen kan bli mindre om du tar ut förtida ålderspension innan du fyller 65 år. Folkpensionen kan också bli mindre om du har bott utomlands. En flytt utomlands kan också påverka folkpensionen.  

Din folkpension blir mindre på grund av 
•    arbetspension  
•    andra pensioner och ersättningar som du får. 

Din folkpension påverkas inte av 
•    din partners inkomster 
•    den pension som du tjänat in när du skött dina barn 
•    den pension som du tjänat in när du studerat 
•    en engångsförhöjning av invalidpensionen. 

Du betalar skatt på FPA-pensioner och arbetspensioner. 

Du kan få folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar som påverkar folkpensionen är mindre än följande inkomstgränser:

  • 1434,88 euro per månad, om du är gift eller har en sambo
  • 1601,21 euro per månad, om du bor ensam

Inkomstgränserna gäller bruttoinkomsterna, alltså inkomsterna före skatt. 

Inkomstgränserna kan vara lägre om du har bott utomlands. I vissa fall kan inkomstgränserna också vara högre.

Läs mer om beloppen av pensionerna från FPA och om inkomstgränserna (på standardspråk).

FPA fattar beslut om folkpension eller garantipension efter att det är klart hur mycket du får i pension från annat håll. 

Endast pensionstagare som bor i Finland kan få garantipension. Du kan få garantipension om du har bott minst 3 år i Finland.

Garantipensionens fulla belopp är 976,59 euro/månad. FPA betalar full garantipension om du inte för någon annan pension. Din garantipension blir mindre om du tar ut förtida ålderspension. I så fall kan det hända att du inte får någon garantipension alls. Också andra pensioner som du får minskar garantipensionens fulla belopp.

Garantipensionen påverkas inte av till exempel

vårdbidrag
bostadsbidrag
arbetsinkomster
egendom
din partners egendom.
Om du får sjukpension eller invalidpension kan dina arbetsinkomster påverka garantipensionen.

Familjeförhållandena inverkar inte på garantipensionens belopp.

Läs mer om ansökan om garantipension på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Senast ändrad 20.6.2024