E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

I e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Suomi.fi-identifikation

Sedan 14.12.2019 loggar man in till e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

De som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. Det lönar sig att ge fullmakten innan ersättningar för företagshälsovård ska sökas för räkenskapsperioden 2019.

Suomi.fi-fullmakter kan redan ges av

  • en verkställande direktör för ett finländskt företag, en namntecknare eller en näringsidkare.
  • föreningar med en namntecknare.

Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och andra föreningar kan börja ge fullmakter sommaren 2020 när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar i bruk nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För dem som inte ännu kan få Suomi.fi-fullmakter

Det är möjligt att använda e-tjänsten för företagshälsovård  även om man inte ännu beviljats Suomi.fi-fullmakter eftersom Suomi.fi-fullmakter tjänsten känner igen giltiga Katso-fullmakter. Tack vare denna egenskap kan organisationer fortsätta att använda tjänsten även om de inte ännu kan ge Suomi.fi-fullmakter till användarna.

För e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård behövs Suomi.fi-fullmaktskoden

  • Behandla arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård (tidigare Katso-behörigheten TATTH-Ändring av ansökan) eller
  • Skicka arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård (tidigare Katso-behörigheten TATTH Sändande av ansökan).

I organisationer som har flera verksamhetsställen kan ersättning även ansökas per verksamhetsställe. Då ska ansökningarna åtskiljas med en särskild avgränsningsidentifierarare. Då består fullmakten av fullmaktskoden och en sifferkombination som skapas av organisationen själv och som identifierar de verksamhetsställen som enskilt ansöker om ersättning.

Läs mer