E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

Via e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Behörighet att använda e-tjänsten samt identifiering

Arbetsgivare loggar in på e-tjänsten med en s.k. stark Katso-kod. Under slutet av år 2019 övergår e-tjänsterna till att använda suomi.fi-autentisering.

Om arbetsgivaren inte har en Katso-kod kan en företrädare för arbetsgivaren beställa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi. För att arbetsgivaren ska kunna ansöka om en Katso-kod måste företaget ha ett FO-nummer.

Organisationens huvudanvändare av Katso-behörigheter ger Katso-koden behörighet att agera i organisationens namn. Behörigheten ska omfatta den ena av följande roller

  • Rollen Ändring av ansökan (TATTH): personen kan behandla uppgifter som skickats av serviceproducenten och fylla i ansökan
  • Rollen Sändande av ansökan (TATTH): personen kan utöver det ovan nämnda underteckna och skicka ansökan (personen ska ha namnteckningsrätt som beviljats av organisationen).

Katso-huvudanvändaren i ett företag med flera verksamhetsställen kan fastställa den Katso-roll som behövs

  • så att den omfattar hela organisationen. Då ansöker arbetsgivaren om ersättning för alla verksamhetsställens kostnader med en enda ansökan.
  • så att den med en underkod omfattar ett specifikt verksamhetsställe. Då kan ansökningar fyllas i och skickas per verksamhetsställe, om dessa bokföringsmässigt är separata helheter.

De som använder underkoder måste styrka sin autentisering på adressen yritys.tunnistus.fi.

Läs mer