E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

I e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Katso-tjänsten tas ur bruk

Katso-tjänsten tas småningom ur bruk. Den kommer att ersättas med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter, som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård tas Suomi.fi-identifikation i bruk 14.12.2019.

Så här identifierar du dig i denna e-tjänst med Suomi.fi-identifikation från 14.12

  1. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. De organisationer som använder Katso-autentisering måste se till att de som använder tjänsten har verktyg för stark autentisering senast 14.12.2019.
  2. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.
  3. Varje organisation måste själv avgöra vilket identifieringssätt som är ändamålsenligast för användaren.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (suomi.fi).

Fullmakter

Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. Det lönar sig att ge en fullmakt innan ersättningar för företagshälsovård söks för räkenskapsperioden 2019.

FPA publicerar Suomi.fi-fullmaktskoder för tjänsten i december lite innan Suomi.fi-identifikation tas i bruk. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter godkänner i inledningsfasen giltiga Katso-koder, även om några Suomi.fi-fullmakter ännu inte har getts.

Från och med december 2019 kan Suomi.fi-fullmakter ges av en verkställande direktör för ett finländskt företag, en namntecknare eller en näringsidkare. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar kan börja ge fullmakter 2020 när Befolkningsregistercentralen tar i bruk nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer