E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

I e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Suomi.fi-identifikation

Man loggar in på e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. För e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård behövs följande Suomi.fi-fullmaktskoder.

  • Behandla arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård
  • Skicka arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård

Fullmakter kan begränsas

De Suomi.fi-fullmakter som används i tjänsten kan vid behov begränsas med avgränsningsspecifikationer.

Med hjälp av verksamhetsställe som specifikation är det möjligt att definiera en fullmakt så att den gäller ett visst verksamhetsställe, om organisationen gör ansökningar om ersättning per verksamhetsställe. Fullmakten består i så fall av fullmaktsärendet och en specifikation i nummerform. Ett nummer som organisationen själv fastställt specificerar de verksamhetsställen som ansöker om ersättning med egna ansökningar.

Med hjälp av kundnummer som specifikation är det möjligt att begränsa en fullmakt så att den gäller ett visst FO-nummer. Det här kan behövas då företaget ger sin redovisningsbyrå ärendefullmakt och redovisningsbyrån för sin del ger fullmakten vidare till sina anställda som representationsfullmakt. Med hjälp av kundnummer som specifikation kan redovisningsbyrån definiera vilket företags fullmakt byrån ger vidare till en viss anställd.

Privata företag ger själva fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar där flera personer har firmateckningsrätt ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

Läs mer