Sjukvård som ingår i företagshälsovård

Utöver lagstadgad företagshälsovård kan en arbetsgivare ordna sjukvård på allmänläkarnivå, med betoning på företagshälsovård, och andra hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda. FPA betalar ersättning för sjukvården på allmänläkarnivå om arbetsgivaren har avtalat om de här tjänsterna med samma serviceproducent som arbetsgivaren köper förebyggande företagshälsovårdstjänster av. Arbetsgivaren och serviceproducenten fastställer i avtalet om företagshälsovård vad den sjukvård som ingår i företagshälsovården ska omfatta.

I regel omfattar sjukvården

  • vård som ges av företagsläkare och företagshälsovårdare
  • en företagsfysioterapeuts eller företagspsykologs utredningar av arbetstagares hälsa i anslutning till den sjukdomsutredning och behandling eller de bedömningar av behandlingsmöjligheterna som görs utifrån en begäran om konsultation/en behovsbedömning av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården
  • fysioterapeutisk och fysikalisk behandling på remiss av företagsläkare
  • konsultationer av specialistläkare för utredning av arbetsförmågan eller behandlingsmöjligheterna, så att företagsläkaren fortfarande har vårdansvaret
  • de laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som behövs.

Läs mer