Sjukvård som ingår i företagshälsovård

Utöver lagstadgad företagshälsovård kan en arbetsgivare frivilligt ordna sjukvård på allmänläkarnivå, med betoning på företagshälsovård, och annan hälso- och sjukvård för sina anställda. FPA betalar ersättning för sjukvården på allmänläkarnivå om arbetsgivaren har avtalat om dessa tjänster med samma serviceproducent som arbetsgivaren köper förebyggande företagshälsovård av. Arbetsgivaren och serviceproducenten fastställer i avtalet om företagshälsovård vad den sjukvård som ingår i företagshälsovården ska omfatta.

I regel omfattar sjukvården

  • vård som ges av företagsläkare och företagshälsovårdare
  • företagshälsovårdsinriktad fysioterapi på remiss av företagsläkare
  • konsultationer av fysioterapeut, psykolog och specialistläkare för utredning av arbetsförmågan eller behandlingsmöjligheterna, så att företagsläkaren fortfarande har vårdansvaret
  • de laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som behövs.

Läs mer