Arbetstagare som är utsända till Finland

När det gäller arbetstagare som är utsända till Finland har arbetsgivaren inte någon skyldighet att anmäla arbetet i Finland till FPA, och utsända arbetstagare har inte heller någon rätt till förmåner från FPA. Arbetstagaren ansvarar för att alla nödvändiga anmälningar till myndigheterna, såsom till FPA, blir gjorda. Arbetsgivaren kan sköta anmälningarna för arbetstagarens räkning endast med specificerad fullmakt.

Arbetstagare från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med

Arbetstagare som är utsända till Finland från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz omfattas i regel fortfarande av den sociala tryggheten i det utsändande landet. De har dock rätt till sjukvård i Finland med stöd av ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av det utsändande landet. Annars svarar det utsändande landet för deras sociala trygghet.

Arbetstagare som är utsända från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz ska ha med sig ett  intyg A1 som beviljats av det utsändande landet.

Arbetstagare som kommer från länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, dvs.  från Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada (inkl. Quebec), Kina, Sydkorea eller USA, ska ha med sig ett intyg över rätt till den sociala tryggheten i det utsändande landet, som beviljats av landet i fråga.

Arbetstagare från ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med

Arbetstagare som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med har rätt till förmåner från FPA och rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om de har för avsikt att bosätta sig stadigvarande här, dvs. om arbetet är tänkt att fortgå i minst 2 år.

Arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta men som inte bosätter sig här, har rätt till de flesta FPA-förmånerna under de månader då lönen är minst 723,69 euro per månad (år 2020).

Länder som Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet med är t.ex. Brasilien, Marocko, Ryssland, Thailand och Turkiet.

Läs mer