Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning

En arbetsgivare som betalar arbetstagaren lön under rehabiliteringstiden kan få rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning ska sökas inom 4 månader efter att rehabiliteringen började.

Gör så här

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation. Ansökan kan också göras med pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r). Stora arbetsgivare kan också skicka in ansökan som eSara-fil via tjänsten Ilmoitin.fi. Till tillämpliga delar kan du ha hjälp av e-tjänstguiden Så här söker du sjukdagpenning  till arbetsgivaren (pdf).
 2. Anmäl de löner och lönetillägg som arbetsgivaren betalar för rehabiliteringstiden via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r. Anmälan fungerar samtidigt som en ansökan.
  • Om arbetstagarens inkomster under de senaste sex månaderna efter avdrag är minst 20 % större än inkomsterna enligt den senaste beskattningen, kan man ansöka om rehabiliteringspenning utifrån de högre inkomsterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r).
  • En arbetstagare som ansöker om rehabiliteringspenning ska samtidigt meddela  om han eller hon får lön för rehabiliteringstiden. I fall arbetstagaren får lön kan arbetsgivaren ansöka om förmånen.
 3. Kom ihåg nödvändiga bilagor. Följande bilagor behövs för ansökan:
  • Deltagarintyg av arbetstagaren separat för varje rehabiliteringsperiod. Om rehabiliteringen ordnats av FPA behövs inget annat.
  • Om rehabiliteringen inte har ordnats av FPA behövs ytterligare
  • Meddelande om rehabiliteringsbeslut (KU 114r), som fyllts i av rehabiliteringsanordnaren (t.ex. kommunens socialförvaltning eller hälso- och sjukvården). Kom överens om vem som skickar meddelandet till FPA (arbetstagaren, arbetsgivaren eller rehabiliteringsanordnaren).
  • Om det är fråga om rehabilitering enligt lagen om företagshälsovård (t.ex. konditionshöjande rehabiliteringskurs, kuntoremontti) fyller företagshälsovården i meddelandet.
  • Läkarutlåtande B, om rehabiliteringspenning söks för tid med läroavtalsutbildning.
 4. Skicka ansökan. Alla bilagor från arbetsgivaren och pappersansökan ska alltid skickas per post. Arbetstagaren kan skicka bilagor via Meddelanden i e-tjänsten för privatpersoner.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivare ska meddela utbetalda löner till inkomstregistret. Arbetsgivare kan också ansöka om dagpenningar via inkomstregistret ifall löneprogrammet tillåter det. Det förutsätter att arbetsgivaren förutom löneuppgifter meddelar uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaron och inkomstslag till inkomstregistret. Ansökan via inkomstregistret förutsätter också att arbetsgivaren har givit samtycke till elektroniska beslut (se nedan).

Beslut

FPA kan avgöra en ansökan om rehabiliteringspenning först då alla uppgifter som behövs för ansökan har lämnats in, såsom exempelvis intyget från arbetstagaren över deltagande i rehabilitering.

Beslutet skickas till den arbetstagare som deltagit i rehabilitering och till arbetsgivaren, om arbetsgivaren har betalat lön för rehabiliteringstiden.

Elektroniska beslut

En arbetsgivare samtycka till att få elektroniska beslut via e-tjänsten för arbetsgivare och får då inte längre besluten per post. Samtycket gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. För detta publiceras en separat guide för e-tjänsten.

Utbetalning

Rehabiliteringspenning betalas alltid i efterskott. Utbetalningen förutsätter att arbetstagaren i efterskott har lämnat in ett deltagarintyg över varje rehabiliteringsperiod.

Rehabiliteringspenning betalas för vardagar, dvs. för måndag–lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar. Rehabiliteringspenningen betalas efter en karenstid.

Läs mer