Arbetspension av examen

Om du avlägger en examen kan du få en större arbetspension när du går i pension.

Vem kan få arbetspension av examen?

Examina som berättigar till pension är

  • lägre eller högre högskoleexamen
  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • yrkesinriktad grundexamen

Dessutom krävs det att

  • du har avlagt din examen 1.1.2005 eller senare
  • du har avlagt din examen i åldern 18–67 år
  • du har förvärvsarbetat och får arbetspension utifrån det.

Du kan få pension också för en motsvarande examen som du avlagt utomlands om du haft studiestöd för studierna i fråga.

Du kan få pension av examen även om du inte är finsk medborgare eller omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Belopp och utbetalning

Det totala beloppet av din arbetspension beror på hur länge du arbetat och hur stora inkomster du haft.

För varje examen finns en fastställd tid under vilken man tjänar in pension. Hur länge du studerar påverkar alltså inte pensionsbeloppet. Pensionen tillväxer för alla examina som du avlagt under sammanlagt högst fem års tid.

Pensionsbeloppet
 Examen Intjäningstid Pensionsbelopp *
Högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen 5 år 58,95 euro/månad
Yrkeshögskoleexamen 4 år 47,16 euro/månad
Yrkesinriktad grundexamen eller lägre högskoleexamen 3 år 35,37 euro/månad

* Enligt nivån för år 2022 intjänas 0,98 euro i månaden för en examen. När ditt pensionsbelopp i sinom tid räknas ut kommer beloppet att höjas till räknetidpunktens nivå.

Pension intjänas inte för

  • den tid då du var under 18 år
  • den tid då du haft pension
  • tiden före 1.1.2005.

Om du inledde dina studier före 1.1.2005 men utexaminerats först efter det intjänas pension för studiemånaderna från januari 2005 och framåt.

Läs mer