Så här ansöker du om arbetspension

Om du avlagt din examen i Finland behöver du inte göra någonting. Pensionsskyddscentralen samlar in information om examina ur datalager för studieuppgifter och från läroanstalterna.

  1. Om du avlagt en examen utomlands ska du meddela FPA med blanketten Anmälan om examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning (OT 29r).

    Om du fått studiestöd för studierna kommer du att få en anmälningsblankett per post under den sista stödmånaden. Det är bra att meddela om examen genast efter utexamineringen men du kan också göra det senare. 
  2. Fotografera eller skanna blanketten och skicka den i MittFPA.
  3. Andra alternativ är att du skickar blanketten till FPA per post eller att du lämnar in blanketten till närmaste serviceställen eller servicepunkter.
  4. FPA skickar de uppgifter som behövs till Pensionsskyddscentralen.

Du kan kontrollera uppgifterna på ditt arbetspensionsutdrag. Uppgifterna finns på utdraget tidigast sommaren efter att du avlagt din examen eller meddelat om examen.

Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna har ansvaret för beslut och rådgivning i arbetspensionsärenden.

Läs mer