Gemensamma tjänster

Direktör för Gemensamma tjänster
Sari Hänninen

Chef för Enheten för förvaltning och lokaler
Niina Linkova

Chef för Enheten för upphandling och juridik
Suvi Onninen

Chef för Ekonomi- och personalenheten
Tuula Soukkanen

Chef för Kvalitets- och kundrelationsenheten
Sirpa Oksman

Fakta- och kommunikationsenheten

Chef för Fakta- och kommunikationsenheten
Hennamari Mikkola

Chef för gruppen för statistik och datalagring
Vesa Ylönen

Chef för forskningsgruppen
Jaana Martikainen

Chef för publikations- och informationstjänstgruppen
Henrik Jussila

Chef för översättningsgruppen
Carola Grönholm

Chef för kommunikationsgruppen
Minna Latvala

Mer information