Inkomstregistret minskar behovet av att skicka bilagor

FPA börjar använda uppgifterna i det nationella inkomstregistret som grund för förmånsbeslut. Samtidigt minskar behovet av att skicka in bilagor till FPA. Det här gör det enklare att ansöka om FPA-förmåner.

Vilka uppgifter får FPA från inkomstregistret?

Arbetsgivarna meddelar löner och andra uppgifter till inkomstregistret fr.o.m. januari 2019. Arbetsgivarna ska meddela uppgifterna till registret inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. FPA börjar använda uppgifterna i inkomstregistret som stöd för förmånsbesluten efterhand som uppgifter samlas in i systemet.

Du kan kontrollera vilka uppgifter arbetsgivaren har meddelat till inkomstregistret (www.vero.fi/sv/inkomstregistret/) .

Arbetsgivaren ska meddela de löner, arvoden, naturaförmåner och ersättningar för resekostnader som arbetsgivaren betalat efter 1.1.2019 till inkomstregistret.  Från och med 1.1.2020 räknas beloppen för sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning utifrån färska 12 månaders inkomster som FPA får ur inkomstregistret.

FPA önskar att arbetsgivarna också meddelar uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaron och inkomstslag till inkomstregistret även om det är frivilligt för arbetsgivaren att meddela dessa uppgifter. Då behöver man inte separat skicka uppgifterna till FPA.

Ett privathushåll kan beräkna de löner som hushållet betalat till exempel på Palkka.fi (www.palkka.fi), varifrån uppgifterna automatiskt överförs till inkomstregistret.

Vilka inkomstrelaterade uppgifter ska du fortfarande skicka till FPA?

För förmånsbeslutet behöver FPA fortfarande sådana utredningar som inte fås från inkomstregistret. På ansökningsblanketterna och i e-tjänsten anges vilka uppgifter som måste lämnas in.

Övriga inkomstrelaterade uppgifter är t.ex.

  • medlemsavgifter till fackförening 
  • avgifter till arbetslöshetskassa
  • hyresinkomster
  • ränteinkomster
  • utdelningsinkomster (dividendinkomster) 
  • företagsinkomster

Om det saknas uppgifter i ansökan ber FPA om komplettering av dem. 

När du ansöker om någon förmån rekommenderar vi att du använder vår e-tjänst.

Läs mer