Kom på besök

Du hittar besöksadresser och öppettider för alla FPA:s serviceställen och myndigheternas gemensamma servicepunkter med funktionen sök serviceställe.

 

På FPA:s serviceställe får du personlig rådgivning

Du kan sköta dina ärenden på vilket FPA:s serviceställe som helst. Kundservicen ger dig personlig rådgivning och information om alla FPA-förmåner. Du kan också lämna in ansökningar och använda kunddatorerna.

Observera att du inte kan ringa serviceställena. På FPA:s servicenummer får du råd i olika livssituationer.

På servicepunkten får du allmänna råd

En servicepunkt är ett verksamhetsställe som upprätthålls gemensamt av FPA och andra myndigheter. Där hittar du ansökningsblanketter och broschyrer och du kan lämna in ansökningar och få allmän handledning om förmåner och FPA:s e-tjänster.

Identitetsbevis och identifikation

När du besöker FPA:s serviceställe ska du ha med ett identitetsbevis t.ex. ditt körkort eller ditt pass. Om du sköter en annan persons ärenden behöver du förutom identitetsbeviset även en specificerad fullmakt av personen i fråga.

Om du har med dig nätbankskoder eller mobil-id, kan du sköta dina ärenden på en kunddator på servicestället eller servicepunkten.

Du kan sköta dina ärenden på servicestället och på servicepunkterna tillsammans med en ledar- eller tjänstehund.

Läs mer