Ersättningens belopp

Maximal ersättning för neuropsykologisk rehabilitering euro/besök
Individuell terapi 60,55

Individuell terapi, handledning för föräldrar

60,55

Gruppterapi 42,05
Gruppterapi, handledning för föräldrar 42,05
Arvode för utlåtande 22,71
Den maximala ersättningen  är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut och då blir du tvungen att betala en del av kostnaderna själv.