Rehabiliteringskurser för närståendevårdare

FPA ordnar rehabiliteringskurser för närståendevårdare. Rehabiliteringen är multiprofessionell och genomförs i grupp.

På en kurs för närståendevårdare får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå och klara av de utmaningar som uppgiften som närståendevårdare medför. För att delta i en kurs behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

För närståendevårdare finns det två olika kurstyper: