Parkurs för närståendevårdare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Parkurs för närståendevårdare

En parkurs för närståendevårdare lämpar sig för dig, om

  • du dagligen sköter eller assisterar en vuxen anhörig eller närstående
  • din förmåga att klara av vardagen eller att delta i aktiviteter som är viktiga för dig har försämrats eller riskerar att försämras på grund av den belastning som uppgiften som närståendevårdare medför
  • du lider av utmattningssymtom eller utmattning som äventyrar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare
  • du vill delta i rehabilitering tillsammans med den vuxna person som du är närståendevårdare för.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”parkurs för närståendevårdare”.

Sök rehabiliteringskurs

Att beakta

  • Du behöver inte något läkarutlåtande eller någon annan medicinsk utredning för att söka till kursen.
  • Du behöver inte heller ha ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i tre perioder på 5 dygn. Den person som du är närståendevårdare för deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela den tid som rehabiliteringen pågår. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i allmänmedicin, geriatri, neurologi, inre medicin eller fysiatri
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?