Rehabiliteringskurs för närståendevårdare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurs för närståendevårdare

En rehabiliteringskurs för närståendevårdare lämpar sig för dig, om

 • du dagligen assisterar eller sköter en vuxen närstående eller ditt barn med särskilda behov
 • din förmåga att klara av vardagen eller att delta i aktiviteter som är viktiga för dig har försämrats eller riskerar att försämras på grund av den belastning som uppgiften som närståendevårdare medför
 • du lider av utmattningssymtom eller utmattning som äventyrar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare
 • du har tänkt delta i rehabilitering ensam, utan den person som du är närståendevårdare för
 • du vill delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”närståendevårdarekurs digital”.

Sök rehabiliteringskurs

Att beakta

 • Du behöver inte något läkarutlåtande eller någon annan medicinsk utredning för att söka till kursen.
 • Du behöver inte heller ha ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • närståendevårdare som dagligen sköter en vuxen anhörig eller närstående
 • närståendevårdare som dagligen sköter sitt barn under 18 år med särskilda behov.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis som distansrehabilitering. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 10 dygn och den genomförs i två perioder på 5 dygn.

Distansrehabiliteringen genomförs i form av digital rehabilitering under en period på 12 veckor mellan de rehabiliteringsperioder som genomförs ansikte mot ansikte.

Den digitala rehabiliteringen omfattar textmaterial, ljudinspelningar och videor samt olika uppgifter och övningar. Under den digitala rehabiliteringen kan du arbeta i egen takt och vid de tidpunkter som passar dig. Det multiprofessionella team som genomför din rehabilitering följer hur den digitala rehabiliteringen framskrider och ger dig anvisningar och respons. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i allmänmedicin, geriatri, neurologi, inre medicin eller fysiatri
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en fysioterapeut
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?