Karenstiden för rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen betalas efter en karenstid.  Längden på karenstiden beror på rehabiliteringsåtgärden.

0 dagar

 • då du har fått sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning omedelbart innan rehabiliteringen inleds
 • då du deltar i ditt barns rehabilitering

1 dag

 • KIILA-rehabilitering
 • utbildningsprövning
 • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
 • yrkesinriktad rehabiliteringsutredning
 • Taito-kurser
 • individuell rehabilitering som pågår högst 20 vardagar
 • anpassningskurs eller familjerehabilitering som pågår högst 12 vardagar

10 dagar

 • FPA:s beslut om utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering
 • rehabiliteringspenning för unga
 • individuell rehabilitering som pågår över 20 vardagar
 • rehabiliteringskurs eller familjerehabilitering som pågår över 12 vardagar

30 dagar

 • om du har full pension då rehabiliteringen inleds