Ekonomiskt stöd under rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ekonomiskt stöd

Rehabilitering som ordnas av FPA är i regel avgiftsfri. Under rehabiliteringstiden kan du få rehabiliteringspenning. Den tryggar din försörjning under rehabiliteringen.

FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen. Läs mer om reseersättning under rubriken Sjuk.

Om du är mellan 16 och 19 år och målet för rehabiliteringen är att komma ut i arbetslivet kan du få rehabiliteringspenning för unga.

Näringsstödet är avsett att ge personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning möjlighet att börja arbeta som företagare eller yrkesutövare och att skaffa arbetsredskap.

Senast ändrad 30.10.2023