Rehabiliteringspenningens belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning belopp och utbetalning

Beloppet av rehabiliteringspenning beräknas utifrån din årsinkomst. Du kan uppskatta beloppet av en rehabiliteringsdagpenning med räknaren.

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

En infografik som beskriver att årsinkomsten beror på löner som intjänats under en 12-månaders granskningsperiod, vissa förmåner, inkomstförlustersättningar samt YEL- och MYEL-inkomster.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av rehabiliteringspenning börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas.

Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomstslagen. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Minimibeloppet  

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt rehabiliteringspenningbelopp åtminstone till minimibeloppet.

Rehabiliteringspenningens minimibelopp är 31,99 euro per vardag (år 2024).

Minimibeloppet för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas ut för yrkesinriktad rehabilitering är också 31,99 (år 2024) euro per vardag.

Rehabiliteringspenning för pensionstagare

När rehabiliteringspenningen beräknas beaktas 10 % av din pension och delas med 25.

Exempel: Du får pension på 1 500 €/månad. Av detta är 10 % 150 €, vilket delas med 25. Din rehabiliteringspenning per dag är cirka 6 €.

Rehabiliteringspenning betalas ut utöver din pension i detta fall.

Utbetalning

Rehabiliteringspenningen betalas under vardagar efter en karenstid. Som vardagar räknas måndag till lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

Övriga inkomster och ersättningar kan minska rehabiliteringspenningens belopp eller helt och hållet utgöra hinder för utbetalning.

Rehabiliteringspenningen betalas periodvis i efterskott. Den första betalningsperioden är 6 dagar och därefter betalas rehabiliteringspenningen ut i poster som omfattar 25 vardagar eller efter att rehabiliteringen har avslutats. Du kan kontrollera i MittFPA när din rehabiliteringspenning nästa gång betalas ut. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.

Vid kortvarig rehabilitering betalas rehabiliteringspenning retroaktivt på basis av ett deltagarintyg. Då rehabiliteringen genomförs i perioder lönar det sig att lämna in deltagarintyget efter varje period. I ditt rehabiliteringsbeslut står det vilka utredningar du ska lämna in till FPA för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut. Skicka in bilagorna i MittFPA.

FPA meddelar uppgift om utbetald rehabiliteringspenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer

Senast ändrad 12.12.2023

Vad tycker du om sidan?