Kontaktinformation för försäkringsbolag

FPA:s servicenummer för myndigheter svarar på försäkringsbolagens förfrågningar som gäller de allmänna grunderna för beviljande av ersättningar eller ansökan om ersättning.

Man kan ringa numret även i frågor och meddelanden som gäller enskilda kunder. Ett försäkringsbolag har dock inte rätt att få uppgifter om förmånsbeloppet eller grunderna för ett förmånsbeslut som gäller en enskild kund.

FPA:s handläggningsställen för redovisningar av sjukvårdsersättningar

Försäkringsbolag Handläggningsställets adress Kontaktperson eller annan kontaktinformation
Norra Finland    
Pohjantähti FPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
LPA FPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
Fennia FPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
Försäkringsbolaget Europeiska
A-försäkring
Pohjola
FPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Terveystie 10
69600 KAUSTBY
Jenna Paavola
tfn 050 338 3920
Östra Finland    
If Skadeförsäkring AB (publ.)
Försäkringsbolaget If
Mandatum Life
FPA
Suokatu 40
70110 KUOPIO
itainenvp.sh@kela.fi
Egentliga Finland    

Aktia
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva

FPA, kontorshuset i Åbo
Eriksgatan 26
20100 ÅBO
FPA:s servicenummer för myndigheter
tfn 020 692 239
Södra Finland    
Aktia Skadeförsäkring
reseförsäkringsbolaget Gouda
OP-Livförsäkrings Ab 
Fennia Skadeförsäkring Ab
LokalTapiola/
LokalTapiola Sydkusten
Protector Vakuutus
PV Vahingonkäsittely

FPA

PB 10

00056 FPA

Krista Hällström
tfn 050 401 4732

Aliisa Kokko
tfn 050 327 9895
Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands    
Alla försäkringsbolag

FPA, Centret för internationella ärenden/skanning

PB 78

00381 HELSINGFORS

tfn 020 635 1808