Blanketter och ifyllningsanvisningar för arbetsgivare

En producent av företagshälsovårdstjänster kan på förhand fylla i uppgifter om arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader på pappersblanketten eller fylla i basuppgifterna för ansökan elektroniskt. Läs mer om att skicka basuppgifterna elektroniskt.

Ny blankett och ifyllningsanvisningar från och med räkenskapsperioden 2022

Den nya blanketten (SV 98a TTHr) ska användas från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2022, dvs. den räkenskapsperiod där över hälften av perioden infaller år 2022.

I den nya blanketten ska bl.a. företagsfysioterapeuternas arbete antecknas under Yrkesutbildade personer.

Blankett och ifyllningsanvisningar fram till slutet av räkenskapsperioden 2021

Använd följande blankett fram till slutet av räkenskapsperioden 2021:

Använd blanketter som godkänts av FPA

Om du skriver ut blanketter från serviceproducentens eget datasystem ska du kontrollera att blanketterna är godkända av FPA.

FPA ger de godkända blanketterna ett separat nummer. Numret samt texten ”Av FPA godkänd blankett” syns i den nedre kanten på blanketten.

Närmare uppgifter om förfarandet för att godkänna blanketter får du på adressen tth@kela.fi.

Bekanta dig med ersättningspraxis

På sidan Ersättningspraxis finns information för producenter av företagshälsovårdstjänster om ersättningspraxis.

Läs om ersättningspraxis innan du fyller i ersättningsansökan. Det minskar behovet av tilläggsutredningar.