Radiologiska undersökningar som ordineras av tandläkare

FPA ersätter radiologisk undersökning om den har ordinerats av den behandlande tandläkaren utifrån klinisk undersökning.

Radiologisk undersökning är en helhet som ska omfatta

  • analys av undersökningsmaterialet
  • tolkning
  • ett utlåtande av tandläkaren eller radiologen
  • tillräcklig dokumentering.

Taxor för ersättning av radiologiska undersökningar: