Fakturering av barnavårdsstöd

FPA fakturerar på förhand kommunen för barnavårdsstödet varje månad. Kommunen får fakturan den 15 dagen i månaden och förfallodagen är den 20 dagen samma månad.

Tidtabellen för faktureringen kan inte ändras eftersom den fastställs i lagen. FPA kan inte fakturera barnavårdsstödet elektroniskt.

FPA skickar i slutet av varje månad förteckningar över betalningar och mottagare där de utbetalda stöden och stödmottagarna specificeras.

FPA skickar fakturan för barnavårdsstöd som e-faktura från och med 1.5.2020

Från och med 1.5.2020 får kommunerna fakturan för barnavårdsstöd som e-faktura. Kommunen ska meddela FPA de nya uppgifterna för fakturering av barnavårdsstöd. Faktureringsadressuppgifterna ska meddelas till e-postadressen myyntilaskut@kela.fi senast 31.3.2020.

Meddelande: FPA skickar fakturan för barnavårdsstöd som e-faktura från ingången av maj